Styrker satsingen på autonome fartøy

Autonomiklyngen i Trøndelag skal styrke Norges globale lederrolle innen utvikling og kommersialisering av fremtidens autonome…