Fagforum

Deltakelse i fagforum skal bidra til å gi medlemmene en raskere vei til økt kompetanse, prosjekter og leveranser. Du vil bli godt kjent med andre som jobber innenfor samme område, får delta i gode diskusjoner rundt tema som er viktige for din bedrifts produkt- og forretningsutvikling, og vil møte potensielle samarbeidspartnere for utviklingsprosjekter eller leveranser.

Etter oppstart i januar 2017 hadde klyngen følgende fagforum:

 • Automatisering i prosessindustrien
 • ROV og AUV
 • Sikre marine operasjoner
 • Sensorikk, monitorering og styresystemer
 • RAS og slambehandling

Fagforumene ble evaluert i Q4 2018/Q1 2019 og etter at arbeidet hadde resultert i over 20 ulike prosjekter for ny kompetanse og/eller teknologi, ble det besluttet å endre på fagforumene fra og med våren 2019.

Fagforumene skal være klyngas møteplass for fokus på dagsaktuelle temaer, med mål om å øke hastighet på innovasjon og teknologiutvikling. De skal bringe aktører sammen rundt prioriterte tema over tid. 

Fagforumets mål:

 • Attraktive og lærerike fagmøter
 • Bygge kontaktnett innenfor tema
 • Utløse konkrete samarbeid, utviklings- og leveranseprosjekter
 • Økt konkurransekraft for aktuelle bedrifter og havbruksnæringa generelt

I første omgang lanseres seks nye fagforum, der tematikk er valgt etter innspill fra klyngas deltagere. Flere kan komme til i løpet av 2019/2020

 • Landbasert oppdrettsteknologi ​
 • Sjøbasert oppdrettsteknologi​
 • Automatisering av slakteri og videreforedling 
 • Teknologi for sjøbasert service og vedlikehold​
 • Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi 
 • Helse Miljø Sikkerhet​ (HMS)

Formen på forumene vil tilpasses behovet, og kan inneholde mange ulike aktiviteter alt etter hva som ønskes på de ulike tematiske områdene.  I hvert fagforum skal det første i år benyttes til prioritering av tematiske arbeidsområder for de neste 12 månedene. Dette skal være en arena der dere som  medlemmer setter aktuelle  problemstillinger på dagsorden og en arena for oppspill både fra oppdrettere, leverandører og kunnskapsmiljø.

fagforum

For påmelding til mer informasjon om disse, klikk på de ulike forumene under.