Fagforum

Deltakelse i fagforum skal bidra til å gi medlemmene en raskere vei til økt kompetanse, prosjekter og leveranser. Du vil bli godt kjent med andre som jobber innenfor samme område, får delta i gode diskusjoner rundt tema som er viktige for din bedrifts produkt- og forretningsutvikling, og vil møte potensielle samarbeidspartnere for utviklingsprosjekter eller leveranser.

Påmelding til fagforum kan gjøres ved å følge denne linken.
Vi ber om at alle deltakere signerer denne fortrolighetserklæringen og sender til kristian.henriksen @ bdo.no i forkant av møtedeltakelse. Deltar man i flere forum skal det signeres en erklæring per forum.

Automatisering i prosessindustrien

Leder for forum: Odd Myklebust Mobil: +47 926 14 449 E-post: odd.myklebust @ sintef.no

ROV og AUV

Norge er et ledende land både innenfor havbruk og autonome farkoster. Fagforumet ROV & AUV…

Sikre marine operasjoner

Havbruk er en av de farligste arbeidsplassene i Norge med komplekse marine operasjoner og driftsutfordringer…

Sensorikk, monitorering og styresystemer

Fagforumet «Sensorikk, monitorering og styring» skal samle oppdrettere, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører for å arbeide med…

RAS og slambehandling

Fagforumet «RAS og slambehandling» har som mål at det skal utvikles optimale løsninger for RAS…