Søk Nærings-ph.d nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå….

Styrker satsingen på autonome fartøy

Autonomiklyngen i Trøndelag skal styrke Norges globale lederrolle innen utvikling og kommersialisering av fremtidens autonome…

Trenger du mer kompetanse på RAS?

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og…

Klimamarin 2019

Klimaendringene kommer stadig tettere på oss. Vi opplever mer ekstremvær, på én dag i august…

Morefish + Mindmap = MINDMORE

Mindmore er et samarbeid mellom partnerbedriften MoreFish og MindMap, et samarbeid hvor spisskompetansen på akvakultur…

Høstens viktigste faglige treffpunkt

Den 29. november inviteres partnerbedrifter i NCE Aquatech til høstens viktigste faglige treffpunkt, Fagforumskonferansen. MELD…