Har dere begynt planleggingen for 2021?

Bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU) kan søke SkatteFUNN og få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret….

Søker bedrifter til prosjekt!

9 av 10 kundereiser starter med et søk på nett, også i leverandørindustrien. Hvordan er…