Bli med på studietur til Raufoss!

I samarbeid med SINTEF arrangerer NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen, Ocean Autonomy og MIDSEC en studietur…

Muligheter i Brasil!

Brasilianske Redemar har knekt koden for produksjon av den høyt prisede marine fiskearten Dusky Grouper….