InnovArena rigger seg for innflytting

«Vi vil skape et trygt samarbeidsklima som er inkluderende overfor omgivelsene» var gjennomgangstonen etter workshopen…