Brohodekonferansen Høst 2020

29.10.2020 – Frøya kultur- og kompetansesenter Årets tema: Havbruksnasjonen Norge 2030 – «sjømat» eller «sjømat…

KORAL kan ha positiv effekt på fiskehelse

I 2019 startet klyngen sammen med Stiim Aqua Cluster akseleratorprogrammet Ocean of Opportunities. Formålet med programmet er å tilby vekstbedrifter innen havbruksnæringen…