Inkubator for havrommet

På vegne av Trøndelag fylkeskommune utarbeider PWC i disse dager et kunnskapsgrunnlag for eventuell etablering…