NCE Aquatech Cluster

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger. Klyngen har over 100 virksomheter, og 80 prosent av disse er fra leverandørsiden. En rekke produsenter forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er også sentrale aktører i klyngen.

Klyngen er en del av Norwegian Innovation Cluster programmet. NCE Aquatech Clusters fokus er teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Klyngens hovedmål er derfor å styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.

For å nå hovedmålet skal klyngen jobbe med:

  • Samarbeid om utvikling av teknologi og løsninger som muliggjør en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon.
  • Forsterke klyngens felles ressurs- og kompetansebase.
  • Stimulere til økt internasjonal etterspørsel gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter.
  • Stimulere til klyngens entreprenørskap og kapitalmiljø.