NCE Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger. Klyngens over 100 virksomheter representerer en omsetning på til sammen 47,5 milliarder og har totalt ca 15.500 ansatte (2015). Ca 80 prosent av partnerne er fra leverandørsiden, og en rekke produsenter, forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er også sentrale aktører i klyngen.

NCE Aquatech Cluster
Klyngen er en del av Norwegian Innovation Cluster Programme.
Klyngens fokusområde – bærekraftig matproduksjon i sjø – samt deltakernes tyngde og felles ambisjoner mot et internasjonalt marked, ga klyngen status som NCE-prosjekt sommeren 2016.

Gjennom NCE-prosjektet skal klyngen jobbe for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren, gjennom å:

  • Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon
  • Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier
  • Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050