Faggrupper og nettverk

På denne siden vil det komme en oversikt over klyngens interne faggrupper og nettverk som er åpne for alle, samt over nettverk hvor klyngen deltar sammen med eksterne partnere.

Med over hundre medlemmer som leverer til ulike deler av havbrukssektoren, er det viktig med noen grad av spesialiering slik at alle finner fora som passr for dem. Ideelt sett skal det finnes en eller flere aktuelle faglige grupperinger for alle klyngemedlemmene. Dersom det ikke finnes en gruppering som passer for din bedrift er du velkommen til å initiere en ny.

Alle tidligere erfaringer viser at arbeid i mindre, spesialiserte fora gir størst uttelling for deltakerne.

Reisestøtte til Sørøst-Asia

Vil du reise til Sørøst-Asia for å utveksle idéer til innovasjon og utvikle samarbeid og…

EATiP’s nye nettside – finn kontakter og aktiviteter i Europa!

EATiP (European Aquaculture Technology & Innovation Platform) har fått ny fin nettside – se her!…

EU Blue Invest 2018 – matchmaking for innovatører og investorer

Er du en innovatør eller potensiell investor i blå teknologi og ønsker kontakter i Europa?…

EU-kroner til innovasjon og samarbeid i Sørøst-Asia

Grip muligheten for EU-støtte til utvikling innen bærekraftig akvakultur i samarbeid med aktører i Sørøst-Asia!…

EATiP – European Aquaculture Technology & Innovation Platform

EATiP er en europeisk samarbeidsplattform for teknologi og innovasjon innen akvakultur. NCE Aquatech Cluster er…