NODE Kristiansund

node3

Bakgrunn for etableringen

Vi har jobbet aktivt med å etablere et sterkere samarbeid mellom bedrifter innenfor marin service i flere år på Nordmøre. Tidligere undersøkelser fra Møreforsking i 2010 viser at vi har et stort nedslagsfelt av serviceindustri innenfor marin sektor, basert på dette ble det jobbet videre med å finne en bedre struktur for å etablere et nettverk.

I 2017-2018 ble det igangsatt et forprosjekt «Service på merdkanten» gjennom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum hvor man så på muligheten for å knytte seg opp til NCE Aquatech Cluster og bli en «node».

I 2019 ble det gjennomført 2 workshops hvor bedrifter deltok for å gi innspill på hvilke fokusområder vi skal jobbe med lokalt. Basert på innspillene og engasjementet hos lokale bedrifter har vi fått bekreftet at det er behov for å gå videre med arbeidet. I februar 2020 fikk vi støtte fra Innovasjon Norge på 2 millioner til å drifte klyngenoden i Kristiansund med det lokale innovasjonsmiljøet Vindel som driftsmiljø, og med Siri Aarland som lokal prosjektleder.

Formålet med noden

Vi får tilgang til en godt etablert klynge med stort nasjonalt nedslagsfelt gjennom NCE Aquatech Cluster. Samtidig har vi en frihet til å tilpasse noden til lokale satsingsområder gjennom en egen styringsgruppe og lokale medlemmer som bestemmer hva vi skal prioritere og jobbe aktivt med som gir mest verdi. Nodeledelsens rolle blir å:

  • Mobilisere, koble, tilrettelegge og fremskaffe ressurser for raskere utvikling og utprøving av ny teknologi hos medlemmer
  • Koble sammen riktige samarbeidspartnere, FoU-miljø, kapitalmiljø og jobbe målrettet med fellesprosjekter lokalt og nasjonalt gjennom NCE Aquatech Cluster
  • Tilførsel og utvikling av kompetanseløft gjennom fagforum, kurs og andre tiltak

Styret

Styreleder: Hanne Solvang Felberg - Møreforsking Kristiansund
Klaus Hoseth – Stranda Prolog
Bjarne Ytrøy – Abyss Group
Harald Larssen – Lerøy Midt
Roger Osen – Nekton gruppen
Cecilie Skjengen – Åkerblå
Thomas Aas – Kontali Analyse

Observatører: Lasse Kristiansen - Møre og Romsdal fylkeskommune
Mari Klokk Leite – Innovasjon Norge
Asgeir Bahre Hansen – Vindel

Kontaktinformasjon:

Siri Aarland
Mobil: 47317022
Mail: [email protected]

Node Kristiansund

Arrangementer for NODE Kristiansund

Finner ingen arrangementer akkurat nå.