Styringsgruppe

Styringsgruppen i NCE Aquatech Cluster består av erfarne aktører fra små og store leverandører, sluttbrukere, FoU og utdanningssystem, og har betydelig ekspertise innen akvakultur og klyngeledelse.

Karl Almås, SINTEF Ocean, Styreleder

Klaus Hoseth, Stranda Prolog, Styremedlem
Inge Forseth, AKVA group, Styremedlem
Nina Santi, AquaGen, Styremedlem
Astrid Buran Holan, Aqua Optima, Styremedlem
Klemet Steen, Lerøy Midt, Styremedlem
Lisbeth Plassen, Naviaq, Styremedlem
Torry Aleksander Moe, SalmoNor, Styremedlem
Yngvar Olsen, NTNU, Varamedlem
Asbjørn Husby, Xylem, Varamedlem