Prosjekter

NCE Aquatech Cluster satser tungt på innovasjon og teknologiutvikling for en bærekraftig, effektiv havbrukssektor.
Klyngens innsatsområder for teknologiutvikling er installasjoner i åpen sjø, lukkede anlegg på land og i sjø, drifts- og vedlikeholdstjenester, og videreforedling. Innen disse områdene pågår det ulike typer prosjekter og samarbeid, og nye prosjekter etableres fortløpende.

På denne siden vil prosjekter fra klyngen bli presentert.

Bekjempelse av parasitter med avsaltet sjøvann

NCE Aquatech Cluster lyste i mai ut støtte til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor…

SUREAQUA Nordic Centre of Excellence

NCE Aquatech er en av partnerne i et nytt nordisk centre of excellence, SUREAQUA, som…

Service på merdkanten – et leverandørnettverk innen oppdrettsnæringen

I 2015 ble det gjennomført en forstudie som så på mulighetene for et nettverkssamarbeid innenfor…

Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Forskningsprosjektet «Sikrere arbeidsplasser i havbruk» som er finansiert av Norges Forskningsråd, er et samarbeid mellom…

Gjenvinning av avfall fra sjøbasert havbruk

SINTEF Ocean og SINTEF Byggforsk skal undersøke avfallshåndteringen i den norske oppdrettsnæringen, det vil si…