Prosjekter

NCE Aquatech Cluster satser tungt på innovasjon og teknologiutvikling for en bærekraftig, effektiv havbrukssektor.
Klyngens innsatsområder for teknologiutvikling er installasjoner i åpen sjø, lukkede anlegg på land og i sjø, drifts- og vedlikeholdstjenester, og videreforedling. Innen disse områdene pågår det ulike typer prosjekter og samarbeid, og nye prosjekter etableres fortløpende.

På denne siden vil prosjekter fra klyngen bli presentert.

Innovasjonsrammen: Vil ha fisken i kø for registrering!

AquaGen, Flatsetsund og VisionTech var blant de fire konsortiene fra NCE Aquatech Cluster som leverte…

Nedtapping av kar i settefiskanlegg

Fikk forprosjektmidler til automatisk nedtapping av oppdrettskar!

VisionTech og SINTEF Ocean leverte en av de fire sterke søknadene fra NCE Aquatech Cluster…

Proteiner fra insekt

Botngaard Bioprotix har sammen med Rambøll og Inaq fått klyngemidler til en mulighetsstudie for lokalisering…

Utstyr til trippelvaksinering

PHARMAQ AS har sammen med SalMar og Lerøy Seafood Group fått klyngemidler til utvikling av…

KORAL, et nytt rengjøringskonsept

Koral er en revolusjonerende nyhet som skal bedre fiskehelsen og fiskevelferden på miljømessig og bærekraftig…

Brohode havbruk 2050 får 11,3 millioner i støtte

Forskningsrådet har i dag bevilget 11,3 millioner kroner i støtte til prosjektet Brohode Havbruk 2050….

Marine Harvest fikk støtte til å detektere fôr i utvann

Gjennom klyngeprogrammet og miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, har Marine Harvest har fått midler til å…

Rantex og Plastsveis fikk støtte til håndtering av bioavfall

Gjennom sitt medlemskap i NCE Aquatech Cluster har Rantex og Plastsveis (AKVA Group) fått støtte…

Prototype for integrering og visualisering av data for landbasert oppdrett

NCE Aquatech Cluster lyste i mai ut støtte til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor…

Bekjempelse av parasitter med avsaltet sjøvann

NCE Aquatech Cluster lyste i mai ut støtte til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor…

SUREAQUA Nordic Centre of Excellence

NCE Aquatech er en av partnerne i et nytt nordisk centre of excellence, SUREAQUA, som…

Service på merdkanten – et leverandørnettverk innen oppdrettsnæringen

I 2015 ble det gjennomført en forstudie som så på mulighetene for et nettverkssamarbeid innenfor…