Utlysninger

Frist: Utlysning:
15.03.2018 Forprosjekt sirkulærøkonomi Innovasjon Norge
21.03.2018 kl. 15:00 20 millioner til testing og dokumentasjon av metoder og tiltakt for forebygging av lakselus Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Løpende Arrangementsstøtte til forskningsformidling Forskningsrådet
Løpende PES2020 – prosjektetableringsstøtte rettet mot H2020 Forskningsrådet
Løpende  DISTRIKTSFORSK i FORREGIONEN Trøndelag Fylkeskommune
Løpende 2 millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA Forskningsrådet

26.10.2017 Ekstra utlysning: NCE Aquatech Cluster utlyser 300.000 kroner til samarbeidsprosjekter NCE Aquatech Cluster
Utløpt 1,1 milliarder til innovasjonsprosjekter Forskningsrådet
Utløpt Inntil 120 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for maritim sektor Forskningsrådet
Utløpt 100 millioner til Havteknologi – Innovasjonsprosjekter i næringslivet Forskningsrådet
Utløpt 500.000,- til samarbeidsprosjekter i klyngen NCE Aquatech Cluster
Utløpt Ytterligere 27 millioner til forebyggende tiltak mot lakselus – søknadsfrist 25.08. Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt 10 mill til forebyggende metoder mot lakselus – søknadsfrist 25.08. Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt Miljøteknologi – en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt Innovasjon Norge
Utløpt INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Forskningrådet

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev