Utlysninger

Frist: Utlysning:
Løpende 4 millioner kroner til forprosjekter innenfor foredling av bioressurser Forskningsrådet og Innovasjon Norge
Ny frist medio mars Bedriftsnettverk Innovasjon Norge
Løpende Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis og Russland Innovasjon Norge
Løpende Arrangementsstøtte til forskningsformidling Forskningsrådet
Løpende PES2020 – prosjektetableringsstøtte rettet mot H2020 Forskningsrådet
Løpende  DISTRIKTSFORSK i FORREGIONEN Trøndelag Fylkeskommune
Løpende 2 millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA Forskningsrådet

Utløpt 140 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen maritim sektor Forskningsrådet (MAROFF)
Utløpt 40 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen havbruk Forskningsrådet (HAVBRUK)
Utløpt 380 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet Forskningsrådet (BIA)
Utløpt Forprosjekt sirkulærøkonomi Innovasjon Norge
Utløpt Forprosjekt satellittdata Innovasjon Norge
Utløpt Innovasjonsrammen Innovasjon Norge
Utløpt 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi Forskningsrådet
Utløpt 100 millioner til kompetanseprosjekter for næringslivet Forskningsrådet (BIA)
Utølpt Frivillig frist for skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet – HAVBRUK2 Forskningsrådet
Utløpt 5 millioner til forundersøkelser – bærekraft som konkurransefortrinn Forskningsrådet
Utløpt Inntil 24 millioner for å fremskaffe nødvendig kunnskap og gjelleutfordringer til oppdrettet laksefisk FHF (Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond)
Utløpt 30 millioner til fremtidens havbaserte løsninger Innovasjon Norge
Utløpt Ekstra utlysning: NCE Aquatech Cluster utlyser 300.000 kroner til samarbeidsprosjekter NCE Aquatech Cluster
Utløpt Forprosjekt sirkulærøkonomi Innovasjon Norge
Utløpt 20 millioner til testing og dokumentasjon av metoder og tiltakt for forebygging av lakselus Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt 1,1 milliarder til innovasjonsprosjekter Forskningsrådet
Utløpt Inntil 120 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet for maritim sektor Forskningsrådet
Utløpt 100 millioner til Havteknologi – Innovasjonsprosjekter i næringslivet Forskningsrådet
Utløpt 500.000,- til samarbeidsprosjekter i klyngen NCE Aquatech Cluster
Utløpt Ytterligere 27 millioner til forebyggende tiltak mot lakselus – søknadsfrist 25.08. Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt 10 mill til forebyggende metoder mot lakselus – søknadsfrist 25.08. Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF)
Utløpt Miljøteknologi – en rettet utlysning til bedrifter i klyngeprosjekt Innovasjon Norge
Utløpt INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Forskningrådet