Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt

NCE Aquatech Cluster

Skal styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.

Ambisjoner som kun kan realiseres gjennom samarbeid med andre.

Bli klyngepartner