Prosjekter

NCE Aquatech Cluster satser tungt på innovasjon og teknologiutvikling for en bærekraftig, effektiv havbrukssektor.
Klyngens innsatsområder for teknologiutvikling er installasjoner i åpen sjø, lukkede anlegg på land og i sjø, drifts- og vedlikeholdstjenester, og videreforedling. Innen disse områdene pågår det ulike typer prosjekter og samarbeid, og nye prosjekter etableres fortløpende.

På denne siden vil prosjekter fra klyngen bli presentert.

NCE Aquatech analyserer utviklingstillatelsene

Historisk sett har havbruksnæringens leverandørindustri stått for mye av innovasjonen i en næring som har…

EATiP med NCE Aquatech og andre medlemsklynger har søkt stort EU-prosjekt

EATiP er den europeiske teknologi- og innovasjons plattformen for akvakultur. Nå har organisasjonen og 8…

Finn portugisiske samarbeidspartnere gjennom Blue Bio Roadshow

Portugisiske BlueBio Alliance har sammen med klyngene NCE Aquatech og NCE Legasea fått innvilget EEA…

Forskningsrådet bevilget 10 millioner til POCOplast!

Dette viktige forskningsprosjektet på utnyttelse av brukt hardplast skal NCE Aquatech Cluster være med på….

Slangen skal passe på fisken!

Eelume fikk støtte til forprosjektet Aqualum i Innovasjonsrammen. Sammen med Val videregående skole og Water…

Inn for landing i bølgene!

Ja, dette kan bli realiteten for robotene til Maritime Robotics og Eelume. Sammen med Lerow…

Nytt om fornybare energiløsninger innen havbruk

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster og NTNU IndEcol har fått støtte fra Trøndelag Fylkeskommune til forprosjektet…

Sikret støtte til hydrodynamisk modellering av store oktogonale kar!

AquaOptima og Overhalla Betongbygg var blant Aquatech-bedriftene som alle leverte gode søknader og fikk støtte…

Searis

Kapret støtte til digitalisering!

Bedriftene i NCE Aquatech Cluster slo til med de fire beste søknadene om forprosjekter gjennom…

Innovasjonsrammen: Vil ha fisken i kø for registrering!

AquaGen, Flatsetsund og VisionTech var blant de fire konsortiene fra NCE Aquatech Cluster som leverte…

Nedtapping av kar i settefiskanlegg

Fikk forprosjektmidler til automatisk nedtapping av oppdrettskar!

VisionTech og SINTEF Ocean leverte en av de fire sterke søknadene fra NCE Aquatech Cluster…

Proteiner fra insekt

Botngaard Bioprotix har sammen med Rambøll og Inaq fått klyngemidler til en mulighetsstudie for lokalisering…