Prosjekter

NCE Aquatech Cluster satser tungt på innovasjon og teknologiutvikling for en bærekraftig, effektiv havbrukssektor.
Klyngens innsatsområder for teknologiutvikling er installasjoner i åpen sjø, lukkede anlegg på land og i sjø, drifts- og vedlikeholdstjenester, og videreforedling. Innen disse områdene pågår det ulike typer prosjekter og samarbeid, og nye prosjekter etableres fortløpende.

På denne siden vil prosjekter fra klyngen bli presentert.

EU Erasmus Mundus Master programmet «AquaH – Health management in Aquaculture» søker internship-prosjekter

NCE Aquatech er partner i EU Erasmus Mundus Master programmet «AquaH – Health management in…

FHF lyser ut midler til «Bedre kontroll med antall laks i oppdrett»

FHF, i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet, lyser ut inntil 4 millioner kroner til et…

Skal sikre tettere kobling mellom Val Vgs, høyere utdanning og næringslivet

Trøndelag fylkeskommune har innvilget støtte til et samarbeidsprosjekt som skal sikre tettere kobling mellom Val…

NCE Aquatech analyserer utviklingstillatelsene

Historisk sett har havbruksnæringens leverandørindustri stått for mye av innovasjonen i en næring som har…

EATiP med NCE Aquatech og andre medlemsklynger har søkt stort EU-prosjekt

EATiP er den europeiske teknologi- og innovasjons plattformen for akvakultur. Nå har organisasjonen og 8…

Finn portugisiske samarbeidspartnere gjennom Blue Bio Roadshow

Portugisiske BlueBio Alliance har sammen med klyngene NCE Aquatech og NCE Legasea fått innvilget EEA…

bærekraft

Forskningsrådet bevilget 10 millioner til POCOplast!

Dette viktige forskningsprosjektet på utnyttelse av brukt hardplast skal NCE Aquatech Cluster være med på….

Slangen skal passe på fisken!

Eelume fikk støtte til forprosjektet Aqualum i Innovasjonsrammen. Sammen med Val videregående skole og Water…

Inn for landing i bølgene!

Ja, dette kan bli realiteten for robotene til Maritime Robotics og Eelume. Sammen med Lerow…

Nytt om fornybare energiløsninger innen havbruk

Fornybarklyngen, NCE Aquatech Cluster og NTNU IndEcol har fått støtte fra Trøndelag Fylkeskommune til forprosjektet…

Sikret støtte til hydrodynamisk modellering av store oktogonale kar!

AquaOptima og Overhalla Betongbygg var blant Aquatech-bedriftene som alle leverte gode søknader og fikk støtte…

Searis

Kapret støtte til digitalisering!

Bedriftene i NCE Aquatech Cluster slo til med de fire beste søknadene om forprosjekter gjennom…