Prosjekter

NCE Aquatech Cluster satser tungt på innovasjon og teknologiutvikling for en bærekraftig, effektiv havbrukssektor.
Klyngens innsatsområder for teknologiutvikling er installasjoner i åpen sjø, lukkede anlegg på land og i sjø, drifts- og vedlikeholdstjenester, og videreforedling. Innen disse områdene pågår det ulike typer prosjekter og samarbeid, og nye prosjekter etableres fortløpende.

På denne siden vil prosjekter fra klyngen bli presentert.

Marine Harvest fikk støtte til å detektere fôr i utvann

Gjennom klyngeprogrammet og miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, har Marine Harvest har fått midler til å…

Rantex og Plastsveis fikk støtte til håndtering av bioavfall

Gjennom sitt medlemskap i NCE Aquatech Cluster har Rantex og Plastsveis (AKVA Group) fått støtte…

Prototype for integrering og visualisering av data for landbasert oppdrett

NCE Aquatech Cluster lyste i mai ut støtte til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor…

Bekjempelse av parasitter med avsaltet sjøvann

NCE Aquatech Cluster lyste i mai ut støtte til tidligfase prosjektmobilisering og -utvikling, og hvor…

SUREAQUA Nordic Centre of Excellence

NCE Aquatech er en av partnerne i et nytt nordisk centre of excellence, SUREAQUA, som…

Service på merdkanten – et leverandørnettverk innen oppdrettsnæringen

I 2015 ble det gjennomført en forstudie som så på mulighetene for et nettverkssamarbeid innenfor…

Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Forskningsprosjektet «Sikrere arbeidsplasser i havbruk» som er finansiert av Norges Forskningsråd, er et samarbeid mellom…

Gjenvinning av avfall fra sjøbasert havbruk

SINTEF Ocean og SINTEF Byggforsk skal undersøke avfallshåndteringen i den norske oppdrettsnæringen, det vil si…

Meld deg på vårt nyhetsbrev