Om klyngesamarbeidet

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. 

Sentrale prinsipper for klyngen og utviklingsløp i klynge-regi, samt beskrivelse av klyngens arbeidsområder: 

Klyngens mål og prioriteringer

Teknologi, bærekraft, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling står sentralt i NCE Aquatech Cluster. Klyngens hovedmålsetning er å styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.

I perioden fram til 2024 har NCE Aquatech Cluster satt seg fire overordnede mål:

Mål 1: Samarbeid om utvikling av teknologi og løsninger som muliggjør en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon.

Mål 2: Forsterke klyngens felles ressurs- og kompetansebase.

Mål 3: Stimulere til økt internasjonal etterspørsel gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter.

Mål 4: Stimulere til klyngens entreprenørskap og kapitalmiljø.

Les mer om målene i strategidokumentet for 2021–2024 (PDF).

Fjordutsikt

Nettverksbygger

 • Kommunikasjon rundt klyngens aktiviteter og resultater
 • Etablering og videreutvikling av samarbeid
 • Kunnskapsdeling fra den samlede klyngen og klyngepartnerne Speider og fasilitør
 • «Push» for utvikling sammen med klyngens partere og klyngen som helhet
 • Evaluering og forankring av utviklingsområder
 • Strategisk prioritering i NCE Aquatech sitt styre
 • Etablering av ressursgruppe(r) Kompetanseutvikler
 • Avdekking av mulighetsrom, flaskehalser og dannelse av GAP

Fiskebåter

Speider og fasilitør

 • «Push» for utvikling sammen med klyngens partere og klyngen som helhet
 • Evaluering og forankring av utviklingsområder
 • Strategisk prioritering i NCE Aquatech sitt styre
 • Etablering av ressursgruppe(r)

 

Kompetanseutvikler 

 • Avdekking av mulighetsrom, flaskehalser og dannelse av GAP
 • Workshops for engasjering av bedrifter ut over ressursgruppe
 • Deling av kunnskap med klyngepartnerne

Hav

Igangsetter

 • Stimulering til og etablering av utviklingsarbeid på både bedrifts- og klyngenivå
 • Bistand til igangsettelse av prosjektløp
 • Formidling av etablerte utviklingsløp

 

Gjennomfører / deltaker  

 • Oppfølging av de prioriterte utviklingsløpene og etablerte prosjekter
 • Avdekking av eventuelle behov for videre bistand
 • Ekstern kommunikasjon av resultater til media og konferanser

Hav