Styringsgruppen i NCE Aquatech Cluster

Styringsgruppen i NCE Aquatech Cluster består av erfarne aktører fra små og store leverandører, sluttbrukere, FoU og utdanningssystem, og har betydelig ekspertise innen akvakultur og klyngeledelse.

Styreleder: Karl Almås – SINTEF Ocean

Styremedlem: Torstein Rønning – Fiizk

Styremedlem: Ragnhild Hollup – Optoscale

Styremedlem: Trina Galloway – AquaGen

Styremedlem: Arne Guttvik – SalMar

Styremedlem: Hanne Digre – ScaleAQ

Styremedlem: Klaus Hoseth – Stranda Prolog

Styremedlem: Torry Moe – Salmonor

Varamedlem: Kjell Olav Skjølsvik – NTNU

Varamedlem: Asbjørn Husby – Xylem