Styringsgruppen i NCE Aquatech Cluster

Styringsgruppen i NCE Aquatech Cluster består av erfarne aktører fra små og store leverandører, sluttbrukere, FoU og utdanningssystem, og har betydelig ekspertise innen akvakultur og klyngeledelse.

Styreleder: Hans Vanhauwaert Bjelland – SINTEF Ocean

Styremedlem: Torstein Rønning – Fiizk

Styremedlem: Trina Galloway – AquaGen

Styremedlem: Arne Guttvik – SalMar

Styremedlem: Ragnar Sæternes – SinkabergHansen

Styremedlem: Ragnhild Hollup – Optoscale

Styremedlem: Hanne Digre – ScaleAQ

Styremedlem: Kjersti Strand – Mørenot

Styredlem: Kjell Olav Skjølsvik – NTNU

Styremedlem: Trude Heggstad – Åkerblå