Bli klyngepartner i NCE Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster er en samarbeidsarena hvor bedrifter, forskning- og undervisningsaktører møtes i felles prosjekter og initiativer, som skal bidra til at klyngens virksomheter blir ledende i sine markeder. 

Klyngen stiller krav til innsats fra sine partnere (medlemmer) og vi setter kvaliteten på klyngearbeidet høyere enn antall partnere. For å bli partner stilles det krav til at virksomheten har ambisjoner om å være aktive i klyngearbeidet. Bare slik kan klyngearbeidet oppleves fruktbart og nyttig for deltakerne.

Deltakelse i klyngen forutsetter at det betales en deltakeravgift. Denne beregnes ut fra virksomhetens størrelse. Det forutsettes også at deltakerbedriften er villig til å delta i fellesprosjekter med andre bedrifter, eller delta i prosjekter som er initiert av klyngen på forespørsel fra medlemsmassen. Bedriftens bidrag kan enten være i form av egne timer og/eller kontant tilskudd. Oversikt over deltakeravgift og krav til egeninnsats finner du her: Partnerskapskontingent for 2024 – NCE Aquatech Cluster

For å bli medlem i NCE Aquatech stilles følgende krav: 

  • Virksomheten må ha et norsk organisasjonsnummer og ha ansatte i Norge
  • Virksomheten må drive innovasjons- og utviklingsarbeid i Norge
  • Virksomheten må ha et strategisk satsningsområde som faller innenfor NCE Aquatech sin strategi og målsetting
  • Alle virksomheter som søker medlemskap i NCE Aquatech må gjennomføre et møte med administrasjon som en del av søknadsprosessen
  • Endelig avgjørelse om medlemskap tas av NCE Aquatech sin styringsgruppe

For spørsmål, eller søknad om medlemskap, ta kontakt med: 
Daglig leder Kristian Henriksen, mobil: +47 977 82 087, eller
Nestleder Bjørn Damhaug, mobil: +47 988 64 444