Partnere

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger. Over hundre partnere representerer en omsetning på tilsammen 47,5 Mrd og har totalt ca 15.500 ansatte. Ca 80% er fra leverandørsiden, og i tillegg kommer en rekke produsenter, forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner.