Klyngepartnere

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksteknologiklynger med partnerbedrifter over hele Norge, og samarbeidspartnere fra hele verden. Sammen utgjør klyngen et komplett innovasjonsnettverk innenfor havbruksnæringen, med tilhørende leverandørindustri, FoU, utdanning og kapitalmiljøer, hvor alle jobber for å løse ambisjoner som kun kan realiseres gjennom samarbeid med andre.

Her er en oversikt over våre klyngepartnere og samarbeidspartnere.

Bli med på teknologiutviklingen for akvakulturbasert matproduksjon

Bli klyngepartner