Presse

Har du spørsmål om NCE Aquatech Cluster? Ta kontakt med klyngeleder eller kommunikasjonsansvarlig:

Ellie Johansen – Klyngeleder
979 87 811 | ellie@aquatechcluster.no

Tove Merete Vedal – Kommunikasjonsansvarlig
915 88 009 | tove@aquatechcluster.no

 

Kreditering av bilder

Ved omtale av NCE Aquatech Cluster kan bildene brukes mot kreditering. Hvordan bildene skal krediteres, er oppgitt under hvert bilde.