Presse

Har du spørsmål om NCE Aquatech Cluster? Ta kontakt med klyngeleder eller kommunikasjonsansvarlig:

Kristian Henriksen – Klyngeleder
977 82 087 | kristian@aquatechcluster.no

Malin Lystad – Kommunikasjonsansvarlig
995 70 932 | malin@aquatechcluster.no

 

Kreditering av bilder

Ved omtale av NCE Aquatech Cluster kan bildene brukes mot kreditering. Hvordan bildene skal krediteres er oppgitt under hvert bilde.