Aktiviteter og samarbeid mellom bedrifter og studenter

Klyngen og Brohode Havbruk 2.0 – et bindeledd mellom studenter og bedrifter.

Her får dere en oversikt over møteplasser som har vist seg å være populære blant både bedrifter og studenter. Grip muligheten til å bli kjent med dine framtidige arbeidstakere!

August

Studentcamp under Nor-Fishing og Aqua Nor messen i Trondheim

Dato: 19.-22. august

Her vil tyve heldige studenter få muligheten til å besøke messen, vise seg frem for industrien og konkurrere om penger gjennom en innovasjonscamp. For bedriftene er dette en god måte å bli kjent med framtidens arbeidstakere!

 

Som en mentorbedrift vil du være til stede på noen satte tidspunkt for å hjelpe studenten: Svare på spørsmål, gi råd eller gi dem verdifull innsikt i næringen eller feltet. I tillegg vil du også få muligheten til å bidra med å formulere caseoppgaver på forhånd. På denne måten skapes en arena hvor både studenter og bedriften kan lære av hverandre, og er ikke minst – du vil bli en viktig bidragsyter til å koble studentene på næringslivet.

 

Sommerens mentorbedrifter under Nor-Fishing Student Camp er: Hampidjan Group, Mørenot, Scale AQ, Sjømat Norge og Cflow.

 

I august 2025 arrangerer vi tilsvarende studentcamp under Aqua Nor messen.

September

Arena for studentoppgavesamarbeid

Har du en uløst oppgave? Eller et faglig utviklingsprosjekt du aldri har fått prioritert? Eller trenger bedriften din bare nye impulser og friske faglige innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din bedrift være en god løsning! Samtidig vil det være en god måte for å sikre seg fersk kompetanse og framtidig arbeidskraft.

 

Oppgaven gjøres ofte i små grupper, og kan skrives i samarbeid med en ekstern partner. Oppgaveformulering, roller og framdriftsplan avklares i dialog mellom faglig veileder, student og bedrift.

 

Informasjon om høstens oppgavearena får du snart!

Bilde av student med fisk

Desember

Speeddating under TEKMAR

Dato: 3. desember

Som et halearrangement til konferansen, arrangerer vi eget koblingsarrangement mellom bedrifter og studenter, i regi av Brohode Havbruk (NTNU).

 

Studentarrangementet er en svært god arena for å rekruttere morgendagens arbeidstakere, og for å treffe mulige samarbeidspartnere for oppgaveskriving. Terskelen er lav, og målet er å knytte nye kontakter gjennom uformelle samtaler.

 

– Alle jeg snakket med var veldig på. Og det er akkurat den typen ansatte vi ønsker. Jeg kommer til å følge opp om jeg får e-poster i etterkant av dette, sier Øyvind Jørgensen, seniorrådgiver hos KUPA.

Februar

Speeddating under TEKSET

Dato: 4. februar

Som et halearrangement til konferansen, arrangerer vi eget koblingsarrangement mellom bedrifter og studenter, i regi av Brohode Havbruk (NTNU). Et godt sted å vise seg fram for bedrifter, så vel som studenter.

Februar

Havbruk-, teknologi- og servicekonferansen på Britannia Hotel i Trondheim

Dato: 18.-19. februar

En gruppe NTNU studenter får anledning til å vise fram sine oppgaver under vår årlige Havbruk-, teknologi- og servicekonferanse, som vi arrangerer sammen med Sjømat Norge.

April

Havbruksdagen

Havbruksdagen er blitt en populær møteplass for studenter og bedrifter tilknyttet næringen. Karrieredagen arrangeres av Ægir Linjeforening (NTNU), med klyngen og Brohode Havbruk 2.0 som støttespillere.

 

Informasjon og påminnelse om Havbruksdagen 2025, det kommer her og i vårt nyhetsbrev.

Mars

Brohodekonferanse Vår – Namdalskysten

Brohodekonferansen skaper innsikt og bygger relasjoner på tvers av akademia og næring, alder og erfaring. Arrangeres to ganger i året; høstkonferanse på Frøya og vårkonferanse på Namdalskysten.

 

Under vårkonferansen møter studenter fra teknologi, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora bransjen på hjemmebanen. Her blir de kjent med aktørene på Namdalskysten, og for bedriftene er det en riktig så fin anledning til å gjøre seg attraktive for framtidens arbeidstakere.

 

Finn mer informasjon, og se video fra Brodekonferansen Vår 2024 her.

Brohodesamling i Rørvik, NTNU studenter møter havbruksaktører.

Mars

Arena for studentoppgavesamarbeid

Har du en uløst oppgave? Eller et faglig utviklingsprosjekt du aldri har fått prioritert? Eller trenger bedriften din bare nye impulser og friske faglige innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din bedrift være en god løsning! Samtidig vil det være en god måte for å sikre seg fersk kompetanse og framtidig arbeidskraft.

 

Oppgaven gjøres ofte i små grupper, og kan skrives i samarbeid med en ekstern partner. Oppgaveformulering, roller og framdriftsplan avklares i dialog mellom faglig veileder, student og bedrift.

 

Oppdatering kommer.

Bilde av student med fisk