06/05/2022

Fiskevelferd under håndtering og transport av laks

Tåler laksen dagens håndtering og transport?

Havbruksnæringen er avhengig av å kunne transportere og håndtere levende laks, men det kommer ikke uten utfordringer. Vi vet at det er flere faktorer som spiller inn under disse operasjonene, og mange problemstillinger har blitt løst. Utfordringen er at det som oftest er en kombinasjon av hendelser som påvirker laksens velferd, og som oftest blir det oppdaget for sent.

For å sette fokus på dette arrangerte NCE Aquatech Cluster, NODE Kristiansund, Møreforskning og Tekna Havbruk og Fiskehelse et webinar om temaet.

Se hele webinaret her.