02/08/2022

8,5 millioner euro tilgjengelig til prosjektsamarbeid mellom Norge og Hellas

Utlysningen gjelder til prosjekter inne grønn industriinnovasjon, blå vekst eller IKT.

Business Innovation Program i Hellas lanserer den tredje og siste utlysningen av prosjektforslag i Hellas, og bilateralt samarbeid mellom Hellas, Norge og Island oppfordres. Fristen for å søke er 1. september.

Programmet søker å stimulere og utvikle bilateralt prosjektsamarbeid mellom bedrifter i Hellas og enheter fra giverlandene.

Hva tilbyr programmet?
Økonomisk støtte (ikke-refunderbare tilskudd) til prosjekter som bidrar til mer innovasjon innen produkter, tjenester og prosesser i greske virksomheter.

Tilskuddet kan fylle et økonomisk tomrom hos selskapet, slik at det kan gå videre med en investering (anvendelse av eksisterende teknologi, som er ny for selskapet) eller å gjennomføre utviklingsaktiviteter for å bringe en ny teknologi, produkt eller løsning nærmere markedet.

Innovasjon er avgjørende for å øke effektiviteten og konkurranseevnen til en bedrift. Programmet kan finansiere et bredt spekter av aktiviteter som vil forbedre den økonomiske ytelsen til greske bedrifter, redusere deres miljøfotavtrykk og bidra til positive sosiale effekter, f.eks. ved å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser.

Blue Growth

Blue Growth kan støtte bærekraftig vekst i marin og maritim sektor generelt. Programmet kan støtte prosjekter knyttet til for eksempel utvikling av løsninger for marin forsøpling og avfall, utvikling av løsninger for blå energi, investering (kun for kapasitetsøkning) og utvikling av kyst- og havturisme, investering og utvikling i maritime suprastrukturer (i havnen), investering og utvikling innen skipsreparasjon (kun for mindre ikke-kommersielle båter/skip), innovative teknologier for vannforsyning, inkludert avsalting, nytt eller forbedret utstyr eller løsninger for maritim og marin sikkerhet, bedre utnyttelse av utkast fra fiskeri etc.

Les mer om utlysningen på Innovasjon Norges hjemmeside.