HAV22 – Hvem ER fremtidens havbruksindustri

15. mars er det klart for HAV22. Årets tema er: Hva ER fremtidens havbruksindustri. 

HAV22 er Trondheims største havbruksarrangement for, og ikke minst, av studenter.

I tillegg til vanlige konferanseaktiviteter som presentasjoner og mingling blant stands, ønsker HAV å stå frem som noe mer. Selve kjernen til god kjemi mellom deltakende studenter og bedrifter ligger i arrangementets atmosfære. HAV22 er derfor lagt opp som en helaften fylt med aktiviteter som workshops, mat og drikke, konkurranser, livemusikk og så mye mer.

Med andre ord: HAV22 å tilby en gyllen mulighet til å bli kjent med studenter og bedrifter på flere ulike arenaer på en og samme kveld, hver med sitt unike bidrag. 

HAV22 har også en utfordring til bedrifter:

– Før arrangementet, ta en pause og still dere selv spørsmålet: Hva definerer de som har jobbet hos oss før? De som jobber hos oss nå? Og de vi ønsker skal jobbe hos oss senere? Ta med dere disse tankene til arrangementet og vær nysgjerrige, så skal vi sørge for å stille med interesserte studenter fra fagfelt som ofte fører inn i havbruket, men også fra de som sjeldnere gjør det. 

Ønsker du å vite mer om HAV, og kanskje til og med delta? Kontakt oss gjerne på mail: [email protected] 

Informasjonsmøte – KLP Trykktanken|Hav22

InnovArena, Havbruksparken, Morefish og Blått kompetansesenter gjennomfører KLP Trykktanken|Hav22 i samarbeid med CoFounder og inviterer til informasjonsmøte om programmet og mulighetene for å søke om deltagelse.
KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Ved hjelp av et tverrfaglig team utvikles ideen mot en forretningsplan, og vi gjennomfører nå Trykktanken med fokus på trøndersk industri, i samarbeid med relevante miljøer og næringsliv. CoFounder leder programmet, og samarbeider med SINTEF og regionale kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, klynger og universiteter. KLP er med som finansiell partner.
Framdriftsplan
27. januar: Informasjonsmøte via teams.
21. februar: Frist for innsendinger av ideer.
10. mars: Kick-off.
Allerede nå kan du sende inn din idé og søknadsskjema for å bli med i KLP
Trykktanken HAV.  Søknadsskjema finner du her.  Frist for å sende søknad/melde inn ideer: 21. februar.

PAA kan brukes rutinemessig som desinfiseringsmiddel for vann i RAS

Nofima, DTU Aqua og NTNU gjennomførte i perioden 2020-2021 en rekke vellykkede eksperimentelle tester og laboratorieanalyser i prosjektet RAS Health.

Prosjektet har sett på desinfeksjonsstrategier for å forbedre produksjon av Atlantisk lakseparr i resirkulerende akvakultur systemer (RAS) med ferskvann.

– Prosjektet har generert ny grunnleggende kunnskap og nye praktiske anbefalinger eller metoder, som vi tror kan ha innvirkning på RAS-desinfeksjonsstrategier, skriver Vasco C. Mota i en oppsummering av prosjektet.

Mota er forsker i Nofima og koordinator for prosjektet.

Eksponeringforsøk med PAA

I løpet av prosjektperioden er det gjennomført flere forsøksaktiviteter.

De gjennomførte blant annet forsøk for å finne terskelkonsentrasjonen av pereddiksyre (PAA) ved kort eksponering og forsøk med ulike administrasjonsmetoder (puls, kontinuerlig) av PAA ved lang eksponering, uten at negative konsekvenser ble observert for Atlantisk lakseparr.

Resultatene fra forsøkene viser at Atlantisk lakseparr tåler kort eksponering (én time) av PAA konsentrasjoner under 1,6 mg/L. Det ble heller ikke observert noen indikasjoner på forringet fiskevelferd ved kontinuerlig (eller puls) eksponering (i fire uker) av PAA konsentrasjoner under 1,0 mg/L.

Den overordnede foreløpige konklusjonen for disse prøveseriene er at konsentrasjoner av PAA under 1,6 mg/L (kort eksponering) og 1,0 mg/L (lang eksponering) ikke påvirker velferd, helse og ytelse hos Atlantisk lakseparr. Det ble også observert at turbiditeten og tilstedeværelse av bakterier i vannet økte ved kontinuerlig tilsats av PAA til RAS.

Ny metodikk

I løpet av prosjektet ble det også gjennomført en evaluering av infeksjonsforløpet/-bidraget for to patogenkilder i RAS og fiskens påfølgende infeksjonsdynamikk ved simulert brudd på biosikkerhet. Patogenkilder ble introdusert via inntaksvann i det ene forsøket og via vektor i det andre forsøket. Sykdom manifesterte hurtigere enn ved tradisjonell eksponering i gjennomstrømningssystemer.

I tillegg ble det i prosjektperioden gjennomført test og utvikling av ulike analyser for kvantifisering av biofilmaktivitet. Ny metodikk skal brukes i videre forsøk hos Nofima i 2022.

Webinar om kompetanseheving av ansatte gjennom en nærings-ph.d.

Bli med på webinar 27. januar mellom klokken 11:00 og 12:00.

Målet med dette webinaret er å gi innsikt i og engasjere til nærings-ph.d. som et verktøy for utvikling av ansatte i egen bedrift. Et Nærings-ph.d.-prosjekt gir en kvalifisert ansatt mulighet for videreutvikling. For bedriften vil det bidra til å videreutvikle virksomheten, styrke kompetanse, gi spisskompetanse på et fagfelt og økt nettverk i forskningsmiljø.

Kapasitetsløftprosjektet «Brohode havbruk 2050» har som mål å være et brohode for et bredt samarbeid mellom næring, forskning og utdanning innen havbrukProsjektet ledes av NTNU og ett av hovedmålene er å bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen. Dette omfatter blant annet å øke bruken av Nærings-ph.d.-ordningen. 

Meld deg på HER.

Kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse: Fortsatt noen ledige plasser – søknadsfrist snarest

Etter svært gode tilbakemeldinger, har NTNU Videre valgt å igjen gjennomføre kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse.

Kurset er utviklet for både oppdrettsselskaper, teknologi- og tjenesteleverandører inklusive utviklere, og offentlig forvaltning. Ansatte på ulike nivåer og med ulike funksjoner vil ha stort utbytte av den kunnskap og refleksjon som dette kurset vil gi.

Kursstart er allerede 25. januar, men det er fortsatt noen ledige plasser.

Søknadsfristen er derfor snarest!

Les mer om kurset og send inn en søknad her.

Kurset omfatter følgende konkrete tema:

 • Risikobildet innen havbruk – hva er de viktigste hendelsene og hva er årsakene?
 • Sikkerhetsstyring som prosess
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Kartlegging og analyse av risiko
 • Akseptabel risiko og akseptkriterier
 • Identifikasjon og valg av tiltak for å redusere risiko
 • Oppfølging av sikkerhet – menneskelige, tekniske og organisatoriske forhold
 • Rapportering, gransking og læring av hendelser, ulykker og nestenulykker
 • Kommunikasjon og konsultasjon

Du får delta i gode diskusjoner med foredragsholdere og andre kursdeltakere. Hjemmeoppgaver tillater å anvende lært kunnskap direkte i eget selskap. Pilotkurset som gikk forrige vinter høstet gode tilbakemeldinger! Det tas høyde for at kurset kan gjennomføres virtuelt dersom nasjonale retningslinjer for å begrense smitte krever det.

Første samling av kurset vil foregå digitalt. 

Innovasjonsfrokost: Bærekraft i havbruk – en utopi eller et trøndersk industrieventyr?

Digitalt innovasjonsfrokost | 12. januar | 09:00 – 10:00.

Havbruksnæringen produserer verdier for milliarder av kroner hvert år og det satses på å femdoble produksjonen innen 2050. Teknologi og nye metoder blir viktigere og viktigere for å lykkes – den trønderske leverandørindustrien er i verdensklasse. Kan den også bli verdensledende på bærekraftige løsninger for havbruket?

Du møter:

 • Merete Sandberg / NCE Aquatech Cluster
 • Hans Bjelland / Sintef Ocean
 • Hanne Digre / ScaleAQ
 • Berit Flåmo / Måsøval

Meld deg på den digitale innovasjonsfrokosten her ved å registrere deg her!

Innovasjonsfrokosten arrangeres i et samarbeid mellom Technoport, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trondheimsregionen.

MERK: Ved påmelding sendes digital møtelenke til din epostadresse rett før arrangementet.

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle våre partnerbedrifter, samarbeidspartnere og andre følgere en riktig god jul og et godt nytt år!

Planene for 2022 begynner å ta form, så følg oss i sosiale medier og meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på siste nytt!

Vi er tilbake på jobb 3. januar – i mellomtiden: Ikke glem søknadsfristen for NTNU-kurset praktisk prosjektledelse i akvakulturnæringen 3. januar. Les mer om kurset her.

God jul og et godt nytt år fra alle oss i NCE Aquatech Cluster.

Ses i 2022!

 

 

Praktisk prosjektledelse i akvakultur – nytt kurs i januar!

Få en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur. Kurset er for prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen. Søknadsfrist 3. januar. 

Dette kurset er utviklet og tilpasset i samarbeid mellom NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og prosjektet Brohode Havbruk 2050. Hovedforeleserne Agnar Johansen og Jan Alexander Langlo har solid erfaring med undervisning i prosjektledelse. I samråd med sentrale aktører i bransjen har de satt teorien inn i den rette konteksten for akvakultur.

Hva inneholder kurset?

Kurset vil gi kunnskap om fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Det blir samlinger i Trondheim (eller digitalt hvis korona-situasjonen tilsier det) den 25. – 26. januar og 21. – 22. mars. Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere, med innlevering 29. april 2022. Bestått vurdering gir 7.5 studiepoeng.
Hva er opptakskravet?

Opptakskravet er primært bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, samt minimum to års relevant arbeidserfaring. Hvis ledige plasser vil også søkere som ikke fyller disse kravene  kunne delta uten å avlegge eksamen, og kan da få kursbevis.

Få mer informasjon og søk opptak HER

Søknadsfristen for kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse går snart ut

I januar starter den første av to samlinger i NTNUs etter- og videreutdanningskurs «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk».

Fristen for å sende inn søknad om deltakelse er snarest!

Næringen utvikles raskt, og krav og forventninger til risikoanalyser og styring av sikkerhet for personer, utstyr og fisk øker kontinuerlig. Likeså til ivaretakelse av medarbeidere og kolleger i utsatte jobber.

Dette kurset er utviklet  for både oppdrettsselskaper, teknologi- og tjenesteleverandører inklusive utviklere, og offentlig forvaltning. Ansatte på ulike nivåer og med ulike funksjoner vil ha stort utbytte av den kunnskap og refleksjon som dette kurset vil gi.

Her får kandidatene solid faglig påfyll, gode diskusjoner på tvers og hjemmeoppgave for å få tatt i bruk kunnskapen direkte i eget selskap. Pilotkurset som gikk forrige vinter høstet gode tilbakemeldinger, selv om det ble holdt elektronisk grunnet pandemien.

Mer informasjon og søknad finner du her.

Stor interesse for Global Growth Canada

Interessen for å bli med på Global Growth Salmon Aquaculture Canada har vært stor, og det er derfor få plasser igjen. Sikre deg plass og bli med til Canada.

Innovasjon Norge organiserer nok en gang et grundig introduksjonsprogram for norske bedrifter som ønsker å levere produkter og tjenester til Canadisk oppdrett.

Prosjektet Global Growth Canada Salmon Aquaculture består av to ukesbesøk til markedet på østkysten av Canada, spesifikt St John’s på Newfoundland. Her vil vi besøke relevante beslutningstagere som gjør det mulig å komme inn i det canadiske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet.

I tillegg vil prosjektet inneholde flere webinarer i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Canada og bearbeide inntrykk og erfaring fra forrige besøk. Bedriftene vil også kunne konsultere på individuell basis med forretningsutvikler finansiert av prosjektet.

Frist for påmelding er 31. desember, men på grunn av den store pågangen anbefaler vi de som er interesserte til å melde seg på så raskt som mulig.

Programmet for Global Growth Salmon Aquaculture Canada starter i januar/februar med kikc-off, og avsluttes i oktober. Markedsbesøk i Canada er planlagt i mars og i august.

Hele programmet og påmelding finner du her.

Bli en del av den norske paviljongen under AquaSur

Under AquaSur i Puerto Montt i Chile vil det være en norsk paviljong, og Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til å stå på stand i paviljongen.

AquaSur arrangeres 2.-4. mars 2022, og i løpet av disse dagene er det estimert rundt 18 000 besøkende. I tillegg deltar rundt 1000 bedrifter fra 40 forskjellige land, fordelt på det 70 000 m2 store messeområdet.

Dersom du og din bedrift ønsker å være en del av den norske paviljongen i Chile, ta kontakt med Pilar Santos Neves i Innovasjon Norge.

Taskforce Lakselus inviterer til møte på Frøya

25. november arrangerer Taskforce lakselus sitt halvårlige prosjektgruppemøte på Frøya kultur- og kompetansesenter.

På møtet blir det presentasjoner fra forskere og studenter i prosjektet, samt bidrag fra Solveig Gaasø i Frøy og Jan G. Davidsen ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Meld deg på ved å sende en e-post til [email protected] Gi også beskjed om du vil delta digitalt eller fysisk.

Program

09:00:
Anna Solvang Båtnes forsker, koordinator
– Velkommen, introduksjon og statusoppdatering for Taskforce lakselus.
Nathan Mertz PhD-stipendiat – Differentiation and enumeration of nauplii and copepodid stages of L. salmonis and C. elongatus in Norwegian coastal plankton communities
Stine Østerhus PhD-stipendiat – Energiforbruk og lipidsammensetning i planktoniske stadier av lakselus og skottelus.

10:05: Pause

10:30:

Prashanna Guragain PhD-stipendiat Salmon-arthropod interactions, RNA interference and population structure: a study of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis).

Ellen Karine Refne Mathisen, Masterstudent –  Effekten av glukosinolater på genuttrykk i lakselus (Lepeophtheirus salmonis).

Brynjar Forseth, Masterstudent – Registrering av atferd hos rensefisk på en kommersiell oppdrettslokalitet ved bruk av levende tare og kunstige skjul.

11:25: Lunsj

12:15:

Cecilie Miljeteig, Forsker – Ikke-medikamentell kontroll av lus: sammenligning av avlusingsmetoder – introduksjon og oppstart av prosjektet «SAMLUS».

Mikael Hansen Furberg, Masterstudent – Sammenlikning av mekanisk og termisk avlusing: effekter på lakselus og laks Sondre Strand Hansen Masterstudent
Undersøkelser av utvikling av toleranse mot lave saliniteter i lakselus som konsekvens av ferskvannsavlusing.

13:00: Pause

13:15:
Solveig Gaasø, Frøy –
Frøy – lakselus og fiskevelferd i felt.

Jan Davidsen – NTNU Vitenskapsmuseet – Hvorfor er økt kunnskap om sjøørret i kystnære områder med oppdrett viktig?

13:50 : Avslutning