14/11/2023

AAM – EUs kunnskapsbase for akvakultur

EU Aquaculture Assistance Mechanism  (AMM) er en tjeneste for å dele relevant kunnskap, muligheter og erfaringer om EU akvakultur. 

Akvakultur er en av de raskest voksende matproduksjonssektorene i verden og er en stadig viktigere bidragsyter til global matforsyning og økonomisk vekst. I Europa spiller akvakultur en viktig rolle i den sosioøkonomiske utviklingen av kyst- og elveområder.

I 2020 nådde EUs akvakultursektor 1,2 millioner tonn i salgsvolum og 3,9 milliarder euro i omsetningsverdi og sysselsatte direkte rundt 57 tusen mennesker som jobbet for omtrent 14 tusen bedrifter.

EUs akvakulturpolitikk tar sikte på å støtte veksten av EUs akvakultursektor samtidig som den sikrer økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft for å gi en kilde til sunn mat for EU-borgere og bidra til matsikkerhet.

På bakgrunn av dette har EU etablert EU Aquaculture Assistance Mechanism – en kunnskapsbase for akvakultur.

Kunnskapsbasen er hele tiden under utvikling, men inneholder allerede over 600 ressurser. Deriblant:

  • Informasjon om finansieringsmuligheter og EU-finansierte prosjekter
  • Forskningsartikler og publikasjoner
  • EUs akvakulturlovgivning
  • Retningslinjer og andre dokumenter, som prosedyrer og protokoller, designet for å fremme effektiv og bærekraftig utvikling av akvakultursektoren
  • Relavante rapporter
  • Oversikt over kommende arrangementer
  • Læringsmateriell om bærekraftig akvakultur i EU utviklet av AAM, samt opplæringsprogrammer eller e-læringsmoduler fra universiteter, foreninger, EU-institusjoner og andre interessenter som tilbyr opplæringsinnhold om akvakultur
  • En samling av beste praksis, erfaringer og innovative løsninger

EUs kunnskapsbase for akvakultur finner du her.