Oppstartsmøte for årets nye miljøforskningsprosjekter

29
okt

29. okt 09:00 - 14:00

Webinar

Forskningsrådet inviterer til digitalt oppstartsmøte for årets nye miljøforskningsprosjekter. Møtet er en anledning for forskere, forvaltning og andre interesserte til å møtes og diskutere utfordringer, ambisjoner og bruk av forskningsresultater. Forskere vil også kunne sjekke ut mulige synergier prosjektene imellom og bli kjent med hverandre. 

De 11 nye prosjektene blir finansiert av utlysningene:

 • Forskning på bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser
 • Forskning på rent miljø, bærekraftig produksjon og forbruk.

Et av prosjektene som skal presenteres er POCOplast, hvor NCE Aquatech er prosjektpartner. Du kan lese mer om det her.

Program:

09.00   Velkommen, ved Johannes Holmen, Forskningsrådet

09.10   Kunnskapsbehov, ved Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond

09.25   Prosjektpresentasjoner

 • Formation of small plastic particles in the environment and their bioavailability, accumulation and impacts on aquatic species, ved Andy Booth, SINTEF OCEAN
 • SLUDGEFFECT: Life cycle effects from removing hazardous substances in sludge and plastic through thermal treatment, ved Hans Peter Arp, NGI
 • POCOplast: Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture, ved Markus Steen, SINTEF

10.10   Pause

10.20   Prosjektpresentasjoner

 • Reuse of building materials – a user perspective, ved Selamawit Mamo Fufa, SINTEF
 • UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions, ved Berit Skorstad, Nord Universitet
 • LASTING: Sustainable prosperity through product durability, ved Kirsi Laitala, OSLOMET

11.05   Lunsj

11.35   Prosjektpresentasjoner

 • Plastic Cycle (PLASTCYC); Optimizing Resource Efficiency while Minimizing Recycling of Hazardous Chemicals in a Circular Economy, ved Golnoush Abbasi, NILU
 • Constraints to degradation of biodegradable plastics in terrestrial systems, ved Claire Coutris, NIBIO
 • Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity, ved Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet

12.20   Pause

 • Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialization, ved Eirik Fuglestad, ved Ruralis
 • Sustainable Rural Environments: Practicing, Managing, and Performing the Gendered Outfields, ved Aase Kristine Aasen Lundberg, Nordlandsforskning

13.00   Paneldiskusjon: Hva skal til for at forskningen blir tatt i bruk? Ved representanter for forvaltning, Handelens Miljøfond og forskningsprosjektene

13.45   Spørsmål og oppsummering – kort info om høstens utlysninger og utlysninger i 2021

14.00   Slutt

Her kan du lese mer om de nye miljøprosjektene. 

Klikk her for påmelding.