Fikk status som NODE Helgeland

Havbruksnettverk Helgeland og NCE Aquatech Cluster har etablert et langsiktig samarbeid med mål om å…

Et svært vellykket kapasitetsløft

Rundt 150 personer deltok på Brohodekonferansen på Frøya i oktober. Det gjør årets konferanse til…

Mye å hente på samarbeid

Tett kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner er en prioritet for Martin Søreide i ScaleAQ. Det…

TEKMAR 2021: 30. november – 1. desember

TEKMAR 2021: Lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver innovasjoner. NCE Aquatech…