Behovet for god sikkerhetsstyring øker kontinuerlig

Gjennomføring av det nyutviklede etter- og videreutdanningskurset – Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk er i gang. Neste år blir det en ny mulighet for å ta kurset.

Foto: NTNU

Kurset holdes av NTNU og gir innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk. Det ble gjennomført første gang ved årsskiftet 2020-2021 med gode tilbakemeldinger:

– Gjennom bakgrunnsteori og eksempler har jeg fått en helhetlig forståelse av hvordan en kan identifisere og redusere risiko gjennom en systematisk tilnærming til fagfeltet, sier en tidligere kursdeltaker.

Flere av årets deltakere nevner at de selv har tatt initiativ til å søke på kurset, da de ser det som svært relevant fagstoff for seg i sin nåværende stilling. Andre forteller at det var arbeidsgiver som informerte og oppfordret dem til å ta kurset. Uavhengig av bakgrunn for deres deltakelse på kurset, har det vært høy motivasjon og interesse under kursets første samling.

– Sammensetningen av kursdeltakere er svært god, med representanter fra både offentlige og private aktører. Dette gir erfaringsvis gode diskusjoner, sier fagansvarlig foreleser Stein Haugen.

Det planlegges for enda en gjennomføring av kurset i 2023.  

Kurset er utviklet av fagmiljø ved NTNU og prosjektgruppen i Brohode Havbruk 2050 for å styrke behov for kompetanse innen sikkerhet i havbruksnæringen.