24/04/2023

Bli mentor for studenter under Aqua Nor

Som verdens største messe for akvakulturteknologi, tiltrekker Aqua Nor seg mange hundre studenter som er nysgjerrige på hva bransjen har å tilby. Aqua Nor er dermed også en ypperlig plattform for dialog mellom studenter og næringslivet. Nå kan du bli mentor for noen av disse studentene under Aqua Nor Student Camp.

Studenter ønsker innsikt i hvordan bedrifter opererer, og hvilke muligheter de tilbyr etter endt utdanning. Næringen har behov for nye kloke hoder, og kan benytte messa til å bli kjent med mange ulike type kandidater som de kan bidra med å inspirere til å se på havbruksbransjen som en mulig
arbeidsgiver eller samarbeidspartner for en studentoppgave.

I samarbeid med Stiftelsen Nor-Fishing ønsker NCE Aquatech Cluster og Brohode Havbruk 2050 å tilrettelegge for Aqua Nor Student Camp.

Her vil 25 engasjerte studenter (5 grupper av 5 studenter) fra ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger med interesse for havbruk, møtes. De selekteres ut ifra studieretning og motivasjon. Gjennom Aqua Nor Student Camp vil de gjennom gruppearbeid
få innblikk i relevante problemstillinger fra næringen, og bruke sin faglige bakgrunn og interesse til samarbeid og problemløsing.

Overordnet tema er: Grønn framtid for blå mat.

Studentene velger selv et bidrag de ønsker å sette søkelys på, og bruker messens utstillere som aktører for dialog. Gruppene presenterer sine løsninger under åpningen av studentdagen torsdag 23. august kl. 11:00. En jury bedømmer presenterte resultatene og kårer en vinnergruppe basert på et
sett med kriterier.

Aqua Nor Student Camp trenger ressurspersoner fra næringen til å inspirere, forklare og utfordre
deltakere. Disse har vi kalt mentorer.

Ønsker du å være en mentor under Aqua Nor Student Camp?

Som mentor får du:

 •  Synliggjøre din bedrift ovenfor 25 svært motiverte studenter
 • En unik rekrutteringsarena
 • Knytte din bedrift til markedsføring og omtale av Aqua Nor Student Camp
 • Løfte en problemstilling som er viktig for din virksomhet
 • Førstehåndsinnsyn i ideene og løsningene som genereres i studentgruppene
 • Bli kjent med enkeltstudenter som mulige kandidater for engasjement i din bedrift
 • Bli bedre kjent med fagmiljøene som studentene hører til (de har stand på Forskningstorget)

Som mentor stiller du med:

 • Delta på sosial sammenkomst med studentene mandag 21. august kl. 18-19. (evt. annet
  tidspunkt avtales)
 • Kort presentasjon av hvordan din bedrift bidrar til å skape en grønn framtid i havbruk og av
  de største utfordringene. Tirsdag 22. august kl. 9-10 (evt. annet tidspunkt avtales)
 • Dialogpunkter med studentgruppene etter avtalte tidspunkt tirsdag 22. og onsdag 23. august.

Kostpris for å være Aqua Nor Student Camp mentor er NOK 10 000,- per bedrift. Om ønskelig kan mentorrollen fordeles mellom flere i bedriften.

For registrering av Aqua Nor Student Camp mentor, send e-post til sondre.strand.hansen@bdo.no med: navn bedrift + navn mentor(er) + e-post adresse / telefon + fakturaadresse + evt. kommentar til oppsatt agenda. Organisator tar kontakt med deg for å avtale nærmere før sommeren.

Program Aqua Nor Student Camp

Mandag 21. august er det kick-off for selekterte deltakere på SeeSalmon. Her vil studentene deles i grupper på 5, og studenter og mentorer møtes for å gjøre seg kjent med hverandre og overordnet problemstilling.
Dialogen fortsetter tirsdag – onsdag. Fristen for å innlevere presentasjon er utgangen av onsdag 23. august. Resultatet fra arbeidet presenteres under studentdagen torsdag 24. august, når også vinnergruppen kåres.

Programmet til Aqua Nor Student Camp finner du her.