Bli medlem

NCE Aquatech Cluster er en samarbeidsarena hvor bedrifter, forskning- og undervisningsaktører møtes i felles prosjekter og initiativer, som skal bidra til at klyngens virksomheter blir ledende i sine markeder.

Klyngen stiller krav til innsats fra sine partnere (medlemmer) og vi setter kvaliteten på klyngearbeidet høyere enn antall partnere. For å bli partner stilles det krav til at virksomheten har ambisjoner om å være aktive i klyngearbeidet. Bare slik kan klyngearbeidet oppleves fruktbart og nyttig for deltakerne.

Deltakelse i klyngen forutsetter at det betales en deltakeravgift. Denne beregnes ut fra virksomhetens størrelse. Det forutsettes også at deltakerbedriften er villig til å delta i fellesprosjekter med andre bedrifter, eller delta i prosjekter som er initiert av klyngen på forespørsel fra medlemsmassen. Bedriftens bidrag kan enten være i form av egne timer og/eller kontant tilskudd. (Se vedlagt krav til egeninnsats)

For å bli medlem i NCE Aquatech stilles følgende krav:

  • Virksomheten må ha et norsk organisasjonsnummer og ha ansatte i Norge
  • Virksomheten må drive innovasjons- og utviklingsarbeid i Norge
  • Virksomheten må ha et strategisk satsningsområde som faller innenfor NCE Aquatech sin strategi og målsetting
  • Alle virksomheter som søker medlemskap i NCE Aquatech må gjennomføre et møte med administrasjon som en del av søknadsprosessen

Endelig avgjørelse om medlemskap tas av NCE Aquatech sin styringsgruppe.

For spørsmål, eller søknad om medlemskap, ta kontakt med:
Daglig leder Kristian Henriksen, mobil: +47 977 82 087, eller
Nestleder Bjørn Damhaug, mobil: +47 988 64 444