19/05/2022

– Det blir et praksisnært kurs

Det sier Agnar Johansen. Han er professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, og kursleder for etter- og videreutdanningskurset praktisk prosjektledelse for akvakultur.

Kurset er opprettet etter ønske fra næringa selv.

– I et prosjekt kan feil valg få store konsekvenser. Det kan bli tidkrevende, man kan få store forsinkelser, og det kan bli dyrt om man ikke gjør ting i riktig rekkefølge, sier Johansen.

Og med erfaring fra prosjekter innen alt fra IT, vei, skoler, barnehager og nytt nasjonalmuseum, vet han hva han snakker om.

–  Jeg har stort sett ikke jobbet med annet. Prosjektledelse handler om store verdier, å få folk sammen, og å levere noe som virker, sier Johansen.

Nå er det akvakulturnæringa han skal fordype seg i sammen med kursdeltakerne.

Det handler om å få folk til å jobbe effektivt sammen

 En viktig forutsetning for kurset, er at det er praksisnært. Derfor vil Johansen under kurset presentere ulike case/prosjekt-eksempler som kommer fra næringa. Disse casene skal deltakerne diskutere og jobbe med.

– Vi skal blant annet snakke om hvordan et prosjekt blir til, hva man vurderer i starten, hvordan man finner hvilke krav og behov som skal tilfredsstilles, sier Johansen.

– Deretter handler det om å lage en plan, og hvilke trinn man må igjennom for å få på plass en plan som lar seg styre, legger Johansen til.

Selv om kurset ikke har oppstart før i september, er Johansen godt i gang med forberedelsene – nettopp for at kurset skal bli relevant og praksisnært. Han har blant annet vært på besøk- og på omvisning på et slakteri, et settefiskanlegg og et matfiskanlegg i sjø. I tillegg har han gjennomført intervjuer med relevante aktører i næringa.

– Det er ingen tvil om at de aktørene jeg har vært i dialog med kan det med å få en laks eller ørret til å vokse seg sunn og frisk. Men alle i næringa er ikke nødvendigvis eksperter på å sette i gang og styre prosjekter og håndterer usikkerhet på en god måte. Derfor trengs det et tilbud som retter seg spesielt mot disse problemstilling også til denne næringa, sier Johansen.

Egne prosjekter

På kurset får også deltakerne mulighet til å jobbe med oppgaver som er relevante for deres bedrift og arbeidshverdag.

– Deltakerne får jobbe med et prosjekt fra egen organisasjon. På kurset skal de få prøve å lage en plan for prosjektet, eller finne en gjennomføringsmulighet, sier Johansen.

Gjennom kurset vil da deltakerne få starthjelp til sitt prosjekt.

– Hvem passer kurset for?

– Jeg er ikke opptatt av at de som deltar må være ingeniører. Dette er et kurs som passer for ansatte som skal lede et prosjekt, eller allerede er i gang med et prosjekt i dag.

– Kan det være lurt å sende to personer fra samme bedrift til kurset?

– Det er alltid lurt å være to hvis man har mulighet til det, men det er ikke noe man må gjøre, sier Johansen.

Les mer om kurset og send inn søknad her.