27/02/2023

– Det har vært en takknemlig jobb å være styreleder

Det sier Karl Alsmås, som etter seks år som styreleder i NCE Aquatech Cluster gir stafettpinnen videre.

Under årsmøtet i NCE Aquatech Cluster, ble Hans Vanhauwaert Bjelland valgt som ny styreleder i NCE Aquatech Cluster. Bjelland er til daglig forskningssjef i havbruksavdelingen i SINTEF Ocean.  

– Klyngen har en viktig rolle for å utvikle en utrolig viktig næring! Som styreleder kan jeg bidra til dette, samtidig som jeg får gleden av å jobbe sammen med en dyktig administrasjon i klyngen, et høyt kompetent styre og de mange innovative bedriftene i klyngen, svarer Bjelland på spørsmålet om hvorfor han sa ja til å stille til valg som styreleder.  

 Som styreleder vil han fortsette på det gode arbeidet som er gjort.  

 – Mye godt grunnlag er lagt gjennom strategiarbeidet til det forrige styret. Jeg mener det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å involvere og engasjere alle klyngens medlemmer. Det ligger et utrolig stort potensial i medlemmene, sier Bjelland. 

– Riktig å slippe til yngre

Karl Almås har vært styreleder i NCE Aquatech Cluster helt fra starten. For han var det helt naturlig å gi seg nå.  

– Jeg er en mann som for lengst har passert 70 år, og klyngen skal være her en stund til ennå. Derfor er det nå naturlig å gi stafettpinnen videre til noen som er yngre og som kan ha et lengre perspektiv – også etter at perioden med NCE-finansiering til klyngen er ferdig etter 2026, sier Almås.  

Han beskriver tiden som styreleder som spennende og interessant.  

– I oppstarten var vi ikke helt sikre på hvilken retning vi skulle gå, men vi fikk lagt en retning som viste seg å være ganske vellykket. I løpet av disse årene har det også skjedd veldig mye i leverandørindustrien. Det har kommet til mange nye leverandører, og det har skjedd mye rent teknologisk. Det har vært veldig spennende å følge med på, sier Almås. 

Det han er mest fornøyd med etter seks år, er at klyngen har klart å holde fokus.  

– Når det skjer så mye spennende på så mange områder, er det fort gjort å brette seg for mye ut. Styret satte tidlig noen leveregler, hvor den viktigste har vært at vi skal være fokuserte på medlemmene. Jeg er fornøyd med at vi har klart å holde fokus, og at vi har fått mye positive tilbakemeldinger. I tillegg er jeg fornøyd med at vi har klart å bygge opp ei klynge som er nasjonal, ikke bare regional, sier Almås.  

– Samtidig må jeg si at det har vært en takknemlig jobb å være styreleder, for styret har hatt en stabil klyngeadministrasjon gjennom klyngeleder Kristian Henriksen og nestleder Bjørn Damhaug.  

 – En veldig hyggelig tilbakemelding å ta med seg, både i det videre arbeidet og til alle i klyngeadministrasjonen, svarer klyngeleder Kristian Henriksen når han får høre tilbakemeldingen fra avgående styreleder Karl Almås.  

Henriksen mener det har vært en styrke for klyngen å ha Karl med som styreleder siden oppstarten i 2017.

– Med han som styreleder har vi både fått en tydelig retning, og dermed klart å øke verdien av medlemskap i klyngen. Som mange med erfaring fra klyngearbeid vet, er det ikke mangel på ideer fra den samlede medlemsmassen. Oppgaven blir dermed å sortere ut de innspillene som både gir verdi for oppdretterne og samtidig kan representere markedsmuligheter for leverandørindustrien – og da uten at konkurranseelementet er blitt for sterkt. Dette har Karl som styreleder, i samarbeid med øvrige styremedlemmer fått til gjennom den gjeldende strategien. 

 – En styrke for oss har vært å ha et sterkt industristyre, men med en styreleder fra FoU som blir sett på som næringslivsnøytral. Dette har vært en fordel med Karl som styreleder. Vi i klyngeadministrasjonen har stor tro på at dette videreføres med Hans Bjelland, avslutter Henriksen.

Styret i NCE Aquatech Cluster

NCE Aquatech Cluster ønsker å rette en stor takk til de som nå har gått ut av styret. Vi setter stor pris på innsatsen dere har lagt ned.

Samtidig vil vi ønske nye styremedlemmer velkommen. Vi gleder oss til samarbeidet!

Dette er det nye styret i klyngen:

  • Styreleder: Hans Vanhauwaert Bjelland – SINTEF Ocean 
  • Styremedlem: Torstein Rønning – Fiizk 
  • Styremedlem: Trina Galloway – AquaGen 
  • Styremedlem: Arne Guttvik – SalMar 
  • Styremedlem: Ragnar Sæternes – SinkabergHansen 
  • Styremedlem: Ragnhild Hollup – Optoscale 
  • Styremedlem: Hanne Digre – ScaleAQ 
  • Styremedlem: Klaus Hoseth – Hoseth Technology 
  • Varamedlem: Kjell Olav Skjølsvik – NTNU 
  • Varamedlem: Trude Heggstad – Åkerblå