16/05/2023

– En nærings-ph.d. gir deg nærhet til industrien

Det sa Ingun Næve da hun delte av sin erfaring om det å ta en nærings-ph.d. Det skjedde under er samling i regi av Brohode Havbruk, for kandidater som er i gang med nærings-ph.d.

Formålet med møtet var erfaringsdeling, synliggjøre tilbud som finnes for ph.d.-kandidater, og å skape en arena for informasjonsdeling for kandidatene.

– Jeg hadde alltid hatt lyst til å ta en ph.d., men etter å ha gjennomført masteren var jeg ikke interessert i en rent akademisk ph.d. For meg var det viktig å jobbe tett med en bedrift, og dermed var en nærings-ph.d. en svært god løsning for meg, sa Næve.

Næve jobbet i Aquagen da hun begynte å vurdere om hun skulle ta en nærings-ph.d.

– Jeg hadde ikke jobbet der så lenge da vi begynte å snakke om muligheten for en nærings-ph.d. Etter å ha tenkt litt, fant vi et emne som passet både for meg, Aquagen og en nærings-ph.d., fortalte Næve.

Hennes nærings-ph.d. handlet om hvordan en kan bruke ultralyd for å overvåke modning.

Maraton, ikke sprint

Til stede på møtet var andre kandidater som er i gang med sin nærings-ph.d. Næve kom derfor med flere råd og tips til kandidatene.

– Det er viktig å sikre at arbeidsgiveren vet hva som skal til for å gjennomføre en ph.d. Jeg har hørt om folk som har møtt veggen fordi arbeidsgiveren har forventet at de skal jobbe som før, selv om de tar en ph.d., fortalte Næve.

– Et annet tips er å huske at en ph.d er et maraton, ikke en sprint. Du må derfor jobbe kontinuerlig, la hun til.

– Dessuten var det nyttig at kollegene mine ble involvert, slik at vi fikk implementert resultater underveis. Det kom også et spin-off prosjekt ut av samarbeidet med akademia.

– Hva skulle du ønske noen sa til deg da du skulle i gang med din ph.d.?

– Jeg skulle ønske noen sa at jeg ikke trengte å bruke tid på å grue meg til å forsvare avhandlingen, og at jeg ikke måtte gjøre forsvaret til noe større enn det faktisk er. Disputasen er ikke noe å grue seg til, det er seiersrunden.

En av kandidatene påpekte at en nærings-phd i en liten bedrift kan bli den linken en trenger mellom praktiske problemstillinger og vitenskap. Å kombinere doktorgradsarbeidet med forretningsdrift kan imidlertid by på tidsknapphet. Da kan det kanskje være god hjelp i å koble på masterstudenter.

Hjelp og møteplass

Noe mange nærings-ph.d.-kandidater kanskje ikke vet, er at NTNU har en egen interesseorganisasjon for stipendiater, postdoktorer og andre midlertidig vitenskapelige ansatte. Organisasjonen heter DION, og omfatter også kandidater som tar en nærings-ph.d.

– Organisasjonens primære oppgaver er å ivareta rettighetene og fremme interessene og karrieremulighetene til disse gruppene på NTNU.

Det fortalte Regina Paul, avtroppende leder av DION. (Gabriela Kazimiera Warden har overtatt stafettpinnen)

– DION tilbyr hjelp i forbindelse med arbeidsrelaterte problemstillinger knyttet til rettigheter, veilederforhold, pliktarbeid og juridiske spørsmål. Organisasjonen er også opptatt av å skape en sosial plattform hvor man kan møte andre stipendiater, postdoktorer og andre midlertidig vitenskapelig ansatte, sa Paul.

I tillegg til sosiale aktiviteter, arrangerer DION faglige seminarer.

– Vi har blant annet arrangert kurs i hvordan man formidler og presenterer forskningen sin, fortalte Paul.

Vi vil gjerne involvere nærings-ph-d.-ene tettere i DION. Tegn dere gjerne på nyhetsbrev for å følge med på hva som skjer.

Som tidligere ph.d.-kandidat, ser Næve verdien av en slik interesseorganisasjon.

– Jeg hadde ikke kontakt med andre kandidater da jeg jobbet med min ph.d., men jeg hadde nok hatt godt av å ha noen andre å snakke med og dele erfaringer med, sa Næve.

Bærekraftig Havbruk

Med på møtet var også Alexandra Neyts, prosjektleder for Brohode Havbruk 2050, og leder av Gemini-senter for bærekraftig havbruk.

– Det finnes flere Gemini-sentre, og formålet med dem er å stimulere til samarbeid, sa Neyts.

Konseptet for Gemini-senteret for bærekraftig havbruk er å bidra til å etablere en dokumentert oversikt over eksisterende og potensiell ny havbruksaktivitet ved NTNU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF. Gjennom dette skal Gemini-senteret styrke og videreutvikle NTNU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEFs samlede evne til å ha en sentral rolle i å levere relevant kunnskap og kandidater, finne løsninger og delta i samfunnsdebatten om videre utvikling av næringen.

– Et slikt Gemini-senter vil også bidra til økt synlighet av det samlede kompetansemiljøet ved NTNU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF innen havbruk utover spesifikke prosjekter og studier, sa Neyts.

Ta kontakt

Ønsker du informasjon om nærings-ph.d.?

Ta kontakt med Kari Thyholt: | kari@fi-nor.no | tlf: 916 24 120

eller finn god informasjon på Forskningsrådets nettside.

Viktig: I 2023 må søknaden sendes mellom 31. mai og 7. juni!