02/10/2023

EnerSea-prosjektet er i gang:
– Trenger hjelp fra næringa

Sammen med SINTEF, Menon Economics og næringsliv skal de to næringsklyngene RENERGY og NCE Aquatech Cluster kartlegge tilgangen på fornybar energi for sjømatnæringa. For å få til det, trenger prosjektet hjelp.

Ny kunnskap om energibehov og samfunnsøkonomisk tap på grunn av manglende nettkapasitet, vil kunne få avgjørende betydning for hvordan fremtidig utbygging av strømnettet skal gjennomføres.

Store deler av energibehovet til sjømatnæringa dekkes i dag av fossile drivstoff, ofte på grunn av mangel på reelle grønne alternativer. Dette handler både om tilgjengelig kapasitet i nettet, og at kostbare oppgraderinger av nettet, som i utgangspunktet gir positiv klimaeffekt, ikke blir gjennomført fordi det ikke er lønnsomt. Det er gjennomført en rekke pilotprosjekter knyttet til grønn energi til sjømatnæringa, men det mangler imidlertid en oversikt over hvor langs kysten det trengs mer effekt og alternative grønne energikilder.

Dette skal EnerSea-prosjektet gjøre noe med.

– Resultatene fra dette prosjektet skal bidra til å tette kunnskapsgapet om hvordan sjømatnæringa kan få en bærekraftig vekst og bidra til grønn omstilling. Vi skal også foreslå alternative reguleringer og ordninger for finansiering av nettutbygging og energilagring, sier Hans Tobias Slette, som er forsker ved SINTEF Ocean.

– Kunnskapsgrunnlaget vil bli viktig med tanke på strategisk posisjonering og videre arbeid for å sikre klimanøytral fiskeri- og havbruksnæring. Det er kritisk mangel på kraft i vekstområder langs kysten, påpeker Silje Marie Dale, som er rådgiver for næringsklyngene RENERGY og NCE Aquatech Cluster.

Prosjektet skal også lage et kunnskapsgrunnlag knyttet til alternative energikilder og energibærere, som et alternativ til økt utbygging av nettet.

Trenger hjelp fra næringa

I slutten av september møttes  hele prosjektgruppa i Kristiansund for kick-off i prosjektet. Her var også næringa representert.

– Mangel på fornybar energi har store konsekvenser for sjømatnæringa. De store spørsmålene er derfor: Hvordan er tilgangen på effekt? Og hva er planene framover?, spurte Thomas Bjørdal, klyngeleder i RENERGY under samlingen.

I kartleggingsarbeidet prosjektet nå skal i gang med, er det svært viktig å få hjelp fra næringa.

– Det er utrolig viktig av vi får gode data. For å få det, trenger vi hjelp fra dere i næringa. Det vil blant annet komme en spørreundersøkelse fra Menon, og den håper jeg så mange som mulig av dere i næringa svarer på, sa Bjørdal.

Prosjektet varer i ett år, og resultatene fra prosjektet vil bli presentert.

Les mer om Enersea her. 

Har du spørsmål om prosjektet? 

Ta kontakt med Silje Marie Dale | silje@aquatechcluster.no | Tlf: 936 52 748