03/06/2022

– Veldig glad for at jeg ble med på kurset

Det sier Erling Sivertsen etter å ha deltatt i etter- og videreutdanningskurset Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk.

Fjordutsikt

NTNU-kurset, som er opprettet etter ønske fra havbruksnæringa selv, ble gjennomført for første gang i 2020. Etter gode tilbakemeldinger, ble det bestemt at kurset skulle gjennomføres på nytt i løpet av våren 2022.

– Jeg valgte å bli med på dette kurset rett og slett for personlig utvikling, og fordi jeg synes dette med sikkerhet er både interessant og viktig, sier Sivertsen.

Han jobber til daglig som salgsansvarlig i Mørenot AS. Han angrer ikke på at han deltok.

–  Gjennom dette kurset fikk jeg en bevisstgjøring av temaene. I tillegg fikk jeg en bekreftelse på den kunnskapen jeg sitter på fra før.

Farer og konsekvenser

Kurset gikk over to samlinger, og ble avsluttet med en eksamen.

–  Jeg opplevde kurset som veldig nyttig. Kurset var veldig interessant, og det var mye nytt å lære – spesielt om det som går på risikoanalyse, forteller Sivertsen.

–  Sikkerhet og risikoanalyse er noe som er veldig viktig å få kommunisert til de ute på sjøen. Det er viktig å være i stand til å vurdere både farer og konsekvenser av det man foretar seg, før man foretar seg noe som helst, legger han til.

Sivertsen har jobbet i næringa i flere år, og har sett hvordan bevisstheten og fokuset rundt sikkerhet har endret seg.

–  Den landbaserte industrien har hatt regler og retningslinjer for sikkerhet og risikoanalyse i mange år. Det som har vært selvfølgeligheter knyttet til sikkerheten på land, har det tatt lang tid å få implementert til sjøs, sier Sivertsen.

–  I havbruksnæringa måtte man i starten finne opp kruttet selv – næringa hadde verken lærebøker eller regelverk å forholde seg til. Heldigvis er situasjonen en helt annen i dag, legger han til.

Selv om fokuset på sikkerhet er betraktelig bedre i dag, tror Sivertsen mange har nytte av et slikt kurs.

–  Jeg tro dette kurset passer godt for de som jobber med sjøproduksjon, og kanskje spesielt område- og driftsledere. Det er de som skal sette standarden og følge opp sikkerheten, sier Sivertsen.

–  Når det kommer til sikkerhet er både kunnskap og en holdningsskapende kultur viktig, legger han til.

– Gevinst for både deltaker og firma

En annen som deltok på kurset, var Håkon Normann Rønning. Han jobber til daglig som teknisk inspektør i STIM AS. Han har jobbet med sikkerhet i havbruksnæringa i mange år.

–  Jeg er relativt voksen, men jeg hadde utbytte av kurset selv om dette er noe jeg har jobbet med i mange år, forteller Rønning.

Gjennom kurset fikk han en bekreftelse på at det han har tenkt og gjort i mange år, er riktig.

–  Gjennom dette kurset fikk jeg noen knagger å henge kunnskapen på. Jeg har også fått en større forståelse av hvordan det tenkes rundt det med sikkerhet ellers i samfunnet også, forteller Rønning.

Noe som har vært verdifullt for han, er å kunne knytte praksis opp mot teori.

–  Jeg er en praktiker. Ved å ha gjennomført dette kurset er det nå lettere å forstå teoretikernes side av saken. Det blir lettere å snakke sammen, rett og slett.

Rønning mener at det er et behov for et slikt kurs.

–  Havbruksnæringa er ei næring med mye risiko. Det ene er HMS og dem menneskelige biten, men i oppdrett er det også viktig å ha fokus på risiko knyttet til blant annet rømming, sier Rønning.

– Hvem tenker du dette kurset passer for?

–  Dette er ei næring som absolutt trenger mer teoretisk kunnskap. Jeg tenker dette kurset både passer for administrerende direktører i oppdrettsselskap, og de som står på merdekanten, sier Rønning.

Svært gode tilbakemeldinger

Etter at kurset var gjennomført, fikk alle deltakerne mulighet til å delta på en anonym evaluering av kurset. Evalueringen viser at deltakerne var svært fornøyde med kurset.

I evalueringen ble deltakerne bedt om å svare på ulike påstander, ved å bruke en skala fra 1 til 6. 1 betyr «helt uenig», mens 6 tilsvarer «helt enig».

På påstanden «kurset holdt et godt faglig nivå» svarte 80 prosent 5, mens 20 prosent svarte 6.

På påstanden «kurset svarte totalt sett til mine forventninger» ble gjennomsitsvaret 5,17. På påstanden «jeg vil anbefale kurset til andre» ble gjennomsnittsvaret 5,33.

De hadde også mulighet til fritt komme med egne betraktinger av kurset.

«Veldig interessant kurs som kan relateres til mange ulike fagområder innen havbruk. Det gjør en i stand til å forstå risiko bedre, implementere ulike metoder i planlegging og arbeide tryggere», svarte en deltaker.

«Veldig fint og inspirerende kurs innen sikkerhetsstyring og risikoanalyser. Viktig i næringen alltid å ha fokus på, og bør implementeres i arbeid og planer» svarte en annen.