Årsrapport Brohode Havbruk 2050:

– Aldri før har så mange NTNU-studenter valgt en utdanning som forbereder dem for en havbruksrelatert jobb

Slik oppsummerer Alexandra Neyts 2021 i Brohode Havbruks årsrapport.

– Ti år er gått siden NTNU inngikk en avtale med Frøya videregående skole – dette ble starten på «Brohodebevegelsen». I dag har forskningsrådsprosjektet Brohode Havbruk 2050 bygget opp en solid verktøykasse som bidrar til å styrke kunnskapsnivået i havbrukssektoren, og til å øke næringsrelevansen i forskning og utdanning. I vårt fjerde år kan vi fornøyd slå fast at prosjektet har god driv, sier Neyts, som er prosjektleder for Brohode Havbruk 2050.

Og det er mye positivt å se tilbake på. Høsten 2021 startet det andre kullet med studenter på havbruksingeniørstudiet, gjennom «Minor i havbruk» (tverrfaglig fordypning for sivilingeniørstudenter), bidrar prosjektet til å utdanne attraktive kandidater med et teknologifokus.

– I tillegg vårt etter- og videreutdanningstilbud ble utvidet med to nye kurs, sier Neyts.

Over 400 oppgaver

At havbruk er i vinden blant studentene, ser en tydelig i utviklingen på utviklingen av antallet havbruksrelaterte studentoppgaver.  Siden 2016 har 427 NTNU studenter skrevet sin bachelor-, master- eller ph.d.- oppgave innen akvakultur. 40 av disse ble gjennomført som et samarbeid med en bedrift.

– Oppgavesamarbeid bidrar til verdifull kunnskap for både studenter, faglærere og havbruksnæringen.

Ministerbesøk og rekorddeltakelse

Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen nølte ikke med å takke ja da havbruksingeniørstudentene inviterte han til NTNU høsten 2021. Midt i valgkampen gjestet han samfunnsengasjerte studenter under en samling i forbindelse med åpningen av SeeSalmon i Trondheim.

– Vi tror næringen vil vokse fremover fordi verden trenger mer mat, og dette er klimavennlig mat. Det er også en næring som er med på å styrke lokal utvikling langs kysten. Den kompetansen dere får her vil bli svært etterspurt. Dere har havnet på et bra spor og en spennende retning, sa statsråden.

Allerede måneden etter, kom et nytt høydepunkt for Brohode Havbruk 2050: Brohodekonferansen på Frøya. Konferansen ble en “all time high” med rekorddeltakelse. Under konferansen fikk også prosjektet skryt av spesialrådgiver i Forskningsrådet, Kai Mjøsund.

– Brohode Havbruk er et av det kapasitetsløftene som har fått toppscore på nesten alle punkt, sa Mjøsund.

Innholdsrikt år

Selv om også 2021 ble et år delvis preget av pandemien, skjedde det mye i Brohode Havbruk 2050. I tillegg til konferanse og ministerbesøk, er det verdt å nevne toppledermøte for forskning, utdanning og innovasjon, besøk på Mausund Feltstasjon, og studentdag under Aqua-Nor, og forskjellige workshops, for å nevne noe.

Hele årsrapporten for Brohode Havbruk 2050 kan du lese her!