30/04/2024

Etablerer storsmoltnettverk for beste praksis 

Sammen med Morefish samler klynga dedikerte bedrifter innen storsmoltproduksjon i et eget nettverk.

Produksjon av større smolt er viktig for å redusere varigheten av oppholdet i sjøen, forbedre utnyttelsen av konsesjoner i sjøfasen og minske behovet for behandlinger mot lus og sykdom.

– Noen oppdrettere finner at storsmolten er mer robust enn ordinær smolt, mens andre mener den er mindre robust under håndtering. Økt kunnskap om sammenhenger vil bidra til å løfte industrien, sier Ingrid Henry i Morefish, leder av Morefish Academy.

– Hovedmålet med nettverket er å tilrettelegge for økt kunnskap og erfaringsdeling – tillegg til å identifisere anbefalinger for beste praksis, supplerer kollega Svein Martinsen, utviklingssjef i Morefish.

 

Et bredt nettverk med mål om å produsere robust storsmolt

– Som prosjekteier og fasilitator, ønsker klynga å skape en arena der sentrale aktører kan styrke kunnskapen gjennom systematisk arbeid og innovativ tilnærming, forteller Ellie Johansen, vikarierende klyngeleder.

Klyngen har gode erfaringer med slike nettverk på tvers av aktører, og håper at også dette er noe som vil fange bred interesse.

–  Bedrifter som bruker eller som planlegger å oppdrette storsmolt i egen produksjon, teknologileverandører, forskningsinstitusjoner og akademia – alle er velkomne til å delta i nettverket, forteller Ingrid Henry.

Den første samlingen blir en workshop i Trondheim, tirsdag 11. juni.

 

Kontaktinfo:

Ingrid Henry

ingrid@morefish.no