Fem nye år for NTNU og Guri Kunna vgs

I ni år har de to utdanningsinstitusjonene samarbeidet om å øke rekrutteringen til havbruksnæringa, styrke utdanningene, og legge til rette for mer forskning. Nå blir det fem år til.

– Ved å videreføre avtalen kan vi bygge videre på det viktige arbeidet som har blitt gjort de siste årene.

Det sier Siri Granum Carson, direktør for NTNU Oceans.

Mandag signerte hun og rektor ved Guri Kunna videregående skole, Espen Arntsberg, den nye avtalen.

– Havbruksnæringa er i en enorm utvikling, og det skjer raskt. Det er et stort behov for mer kompetanse, på alle nivå. Derfor er det viktig at vi fortsetter samarbeidet om å styrke rekrutteringen til næringa, sier Arntsberg.

Mange veier til havbruksnæringa

Et viktig mål for samarbeidet har vært å rekruttere flere til havbruksnæringa. For å få til det, har de jobbet med å synliggjøre utdanninger knyttet til havbruksnæringa. Samtidig har de også vært opptatt av å vise at det trengs folk med mange forskjellige utdanninger i næringa.

– Det er lett å glemme hvor høyteknologisk næring dette faktisk er. Næringa har behov for mer enn biologer. Utvikling av havmerder, nye former for resirkulering og digitalisering er bare noen eksempler på områder det må jobbes mye med. Derfor er det viktig å synliggjøre disse mulighetene for både studenter og elever på videregående, sier Carson.

– Vi jobber kontinuerlig med å bevisstgjøre elevene våre om alle utdanningsretninger havbruksnæringa har behov for å rekruttere fra. Det trengs for eksempel folk som jobber med økonomi, salg og logistikk, sier Arntsberg.

Den teknologiske utviklinga i næringa har også ført til at det trengs flere med høy kompetanse.

– Beskjeden fra næringa er at det trengs mer folk med høyere utdanning. I dette samarbeidet har vi derfor jobbet med å utvikle relevante studier. Dette har blant annet resultert i havbruksingeniørutdanningen på NTNU, sier Arntsberg.

Både Arntsberg og Carson mener det er viktig å starte rekrutteringa allerede på videregående.

– Du skal ikke være halvveis utdannet når du er ferdig med videregående, men du skal ha fått ett innblikk. Det er viktig at elevene får se hvilke muligheter som ligger der. Samtidig er det på videregående mange begynner å finne en retning de ønsker å gå, sier Carson.

– Det er viktig for oss å vise at havbruksnæringa er for alle, og at den trenger folk med ulike interesser, legger hun til.

Avtalen ble underskrevet av rektor ved Guri Kunna videregående skole, Espen Arntsberg , og Siri Granum Carson, direktør for NTNU Oceans. Foto: Alexandra Neyts.

Møter tidlige studenter hos bedriftene

Rekrutteringen skjer ikke bare på videregående. De jobber også med å rekruttere dagens studenter.

– Vi må også vise studentene hvilke muligheter som ligger i havbruksnæringa, sier Carson.

– For mange studenter er oppgaver og prosjekter de har i studietiden selve veien inn i næringa. Derfor er det viktig at vi legger til rette for at studentene får et innblikk i næringa, sier Arntsberg.

Dette arbeidet har Arntsberg selv sett at har båret frukter.

– Jeg møter stadig på tidligere studenter har kommet tilbake hit etter endt utdanning for å jobbe her.

Høye søkertall og ventelister

Arbeidet med rekruttering på videregående har allerede vist resultater.

– I løpet av disse årene har antallet søkere til skolen økt jevnt. Selv om vi har økt antallet plasser, ser vi en stor oversøking hvert år. Til neste år har vi 42 plasser på vg II Akvakultur, og mange står på venteliste, forteller Arntsberg.

Det er heller ikke bare lokale elever ved skolen.

– Vi har søkere fra hele Trøndelag, så vi har lyktes med å gjøre utdanninga veldig attraktiv for mange ungdommer.

Mange tidligere elever kommer også tilbake til Hitra og Frøya etter endt utdanning.

Kobling med lokalsamfunnet er viktig

I samarbeidet er NTNU og Guri Kunna vgs også tett knyttet opp mot lokalsamfunnet og det lokale næringslivet.

– Det er viktigere enn noensinne å samarbeide på tvers av sektorer, både i Norge og Europa. Lokalsamfunnene må kobles på forskningsprosjekter. I Horisont Europa er det for eksempel viktig å ha med lokalsamfunnet. Det handler om at man må ha med seg de som står i de utfordringene som må løses. De vet hvor skoen trykker, sier Carlson.

Samarbeidet har også ført til at næringas vei inn til NTNU har blitt kortere.

– Vi har samarbeidet så lenge at vi nå kjenner hverandre godt. Dermed vet vi hvem vi skal kontakte dersom næringa har behov eller tilbakemeldinger. Næringa er opptatt av at ting skjer raskt, og da er det veldig bra å ha en tett kobling med oss og NTNU, sier Arntsberg.

Samarbeidet mellom NTNU og Guri Kunna vgs har også blitt lagt merke til andre steder.

– Vi høster mye lovord rundt omkring. Vi har blitt kontaktet av flere som ønsker å gjøre det samme som oss, sier Arntsberg.

Flere relevante utdanninger

– Nå skal samarbeidet forlenges i fem år. Hva ønsker du å få til i løpet av disse årene?

– I de neste fem årene vil jeg videreføre det gode arbeidet som er gjort. Vi må fortsatt være tett på studenter, elever og næringsliv, sier Carson.

– Jeg håper vi i løpet av de neste fem årene får til flere relevante utdanninger som havbruksnæringa etterspør. Jeg vet at det blant annet er behov for RAS-utdanning, sier Arntsberg.

– I tillegg håper jeg at noen av utdanningstilbudene som blir gitt i Trondheim, også kan tilbys lokalt, legger han til.