24/03/2021

Fikk et innblikk i arbeidslivet med oppgavesamarbeid

Da Margrét Alsvik skulle starte på sin masteroppgave i biologi, falt valget på oppgavesamarbeid. Det lærte hun mye av.

– Masteroppgaven min handlet om hvordan lys i merder påvirker lakseluslarver, forteller Alsvik.

Masteren ble gjennomført i regi av Taskforce Lakselus, som er et stort samarbeidsprosjekt mellom lakseoppdrettsnæringen, NTNU, FHF og andre konsulentfirmaer.

– I utgangspunktet var det Taskforce Lakselus og SINTEF som ville inngå et oppgavesamarbeid om dette temaet. Jeg ble derfor spurt om jeg kunne tenke meg å ha dette temaet for min master, forteller Alsvik.

Det takket hun ja til.

– Jeg takket ja fordi dette var en tematikk jeg hadde lyst til å jobbe med. I tillegg hadde jeg på dette tidspunkt blitt nødt til å endre masteroppgave, så jeg var under litt tidspress, sier Alsvik.

Etter at hun startet med masteroppgaven, ble Akvagroup med på oppgavesamarbeidet.

Innblikk i arbeidslivet

Fordi masteroppgaven var et oppgavesamarbeid, fikk Alsvik muligheten til å samarbeide med folk som allerede jobber i havbruksnæringen.

– Det var ganske fint å få jobbe med folk som er ute i arbeidslivet. På den måten får man vite litt mer om hvordan de jobber, og hva de jobber med. Som student får man også et mer realistisk bilde av hvordan arbeidslivet er.

– I et oppgavesamarbeid får man som student også litt andre perspektiver. Det er en verdifull erfaring, legger hun til.

Det er ikke bare studenten som får noe igjen for oppgavesamarbeid. De gjør også bedriften.

– Hvis en bedrift sliter med rekruttering, kan oppgavesamarbeid være et godt grep. For oppdrettsselskaper kan det være vanskelig å få folk ut til distriktene der de holder til. Med oppgavesamarbeid kan bedriftene trekke til seg studenter som ellers kanskje ikke ville tatt turen. De blir også tettere knyttet til akademia, sier Alsvik.

Forventningsavklaring

Oppgavesamarbeid kan også by på utfordringer. Alsvik mener det derfor er viktig med tydelige forventningsavklaringer på forhånd, og en gjensidig forståelse av hva oppgavesamarbeid innebærer for alle parter.

– I mitt tilfelle var jeg avhengig av at andre bidro og hold tidsfristene. Det var ikke alltid like enkelt. Som masterstudent må man være klar over at de man inngår oppgavesamarbeid med, ikke nødvendigvis vet hva en masteroppgave innebærer. Derfor er det viktig å på forhånd avklare hva alle parter forventer, sier Alsvik.

Som student må man også være litt frampå, mener Alsvik.

– Studenten må være aktiv og sette rammer for prosjektet. Samtidig kan det være litt vanskelig som masterstudent å vite hva man trenger. Derfor er det viktig å ha en god veileder som hjelper til med å sette rammer for partnerbedriften.

Knytter kontakter

– Hva er fordelene med oppgavesamarbeid?

– Man knytter kontakter. Det kan være verdifullt når man er ferdig. Det er med på å skape en vei inn i bransjen eller hos en bedrift. Det kan også lede til videre samarbeid, sier Alsvik.

– Jeg tror det er mye å hente i et oppgavesamarbeid, både for studenten og bedriften, legger hun til.

– Har du noen råd til studenter eller bedrifter som vurderer oppgavesamarbeid?

– Til studenter vil jeg si at det viktigste er å ha klare rammer. Om ikke alt går på skinner, er det også en erfaring. For meg gikk ikke alt på skinner, men jeg lærte at jeg er veldig utholdende, og jeg lærte mye av å samarbeide med andre, sier Alsvik.

– Mitt råd til bedrifter er å kjøre på. Har din bedrift noen småprosjekter som kan passe for studenter, er det bare å sette i gang, legger hun til.