05/11/2021

Fikk status som NODE Helgeland

Havbruksnettverk Helgeland og NCE Aquatech Cluster har etablert et langsiktig samarbeid med mål om å styrke havbruksnæringen på Helgeland.

Gjennom programmet Norwegian Innovation Clusters er Havbruksnettverk Helgeland tildelt status som NODE Helgeland. Den er tilknyttet den nasjonale klyngen NCE Aquatech Cluster. Statusen som NODE Helgeland gir de lokale og regionale virksomhetene tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk for videre utvikling av havbruksnæringen i regionen.

– Vi har som mål at Helgeland skal bli verdens mest bærekraftige havbruksregion gjennom samarbeid.

Det sier Ann Merete Brevik i Havbruksnettverk Helgeland, etter at nettverket på mandag ble utnevnt som HUB-Node.

Nettverket består i dag av nesten 50 bedrifter innenfor havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri. Det er NCE Aquatech Cluster som er HUB-en i samarbeidet, noe som gir store muligheter for både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

– Vi ser på dette som en fantastisk mulighet til å knytte sammen nasjonal og internasjonal kunnskap, med regionale og lokale behov på Helgeland.

Det sier Kristian Henriksen, klyngeleder for NCE Aquatech Cluster. Og gleden er gjensidig.

– Vi i Havbruksnettverk Helgeland er veldig fornøyd med å få koble oss opp med en av landets fremste klynger på teknologi og havbruk. Vi har stor tro på at vi kan lære mye av å være med i et slikt samarbeid, men vi tror også mange kan lære mye av bedriftene i vårt nettverk.

Det er Henriksen enig i.

– Vi ser fram til kunnskapsoverføring fra Helgeland, til resten av landet. Det er ute i distriktene havbruksnæringen er, og ikke minst mye av innovasjon skjer, Derfor er det viktig med lokal tilstedeværelse. I tillegg, teknologi og løsninger som møter regionale behov på Helgeland, har fort et internasjonalt potensial. Vi i NCE Aquatech kan bringe kunnskap inn til Helgeland, men ikke minst kan vi gjennom HUB-NODE samarbeidet bringe kunnskap fra Helgeland ut nasjonalt og internasjonalt.

Kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram er en av dem som gleder seg til å se hvilke dette samarbeide vil bringe med seg.

– I år vil også mindre nettverk innen havbruk på Helgeland og helse på Innlandet få tilgang til kompetansen som ligger i eksisterende klynger. Dette er en ny måte å jobbe på og det blir spennende å følge med på resultatene, sa Gram under utnevningen mandag.


Klyngetildeling 2021 – Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge