16/03/2022

Finn riktig student til din bedrift

Hvilke studenter passer din bedrifts problemstillinger? Det kan være vanskelig å vite fra hvilken studieretning det er best for den enkelte bedrift å rekruttere studenter. Derfor arrangerte Brohode Havbruk 2050 et webinar hvor veiledere fra NTNU ga et innblikk i hva deres studenter jobber med.

Havbruksnæringa kan få mye hjelp gjennom samarbeid med studenter. En god start er at en student og en bedrift samarbeider om en spesifikk problemstilling gjennom et oppgavesamarbeid.

– Vi ser av ulike erfaringer at det å få til et oppgavesamarbeid, og det å få studenter inn i bedriftene, gjør at bedriftene får ny kunnskap og får nye perspektiver på problemstillinger. Det er også en basis for nyrekruttering, og man for testet om personen kan være en god ressurs for bedriften i framtiden.

Det sier leder av Brohode Havbruk 2050, Alexandra Neyts.

Oppgavesamarbeid er et samarbeid mellom en bedrift, en student og en veileder fra NTNU. Under et webinar i mars ga veilederne en kort presentasjon av hva deres studenter jobber med, og hvilke typer bedrifter deres studenter passer å samarbeide med.

Mange retninger – mange mulighet

Dette sa veilederne som sine studenter og fagområder under webinaret:

Jan Grimsrud Davidsen ved Institutt for naturhistorie.

– Mine studenter jobber typisk på prosjekter opp mot bærekraftig bruk av fjordsystemene. I den sammenheng er det veldig viktig med et godt samarbeid med oppdrettsnæringen.

Anna Solvang Båtnes – biolog

– Jeg jobber for tiden med lakselus. En av de tingene vi ser på i våre prosjekter er smittespredning, og hvordan vi kan hjelpe næringa å håndtere dette med lakselus. Oppdrettsnæringa er de som ser dette på nært hold, og som vet hva utfordringene er. Derfor er et samarbeid med næringa veldig viktig for oss.

Kjell Inge Reitan – Programleder for programmet Ocean Resources

– Vi utdanner 30 masterstudenter hvert år, og mange går videre til havbruksnæringa. Vi har også hatt mange med ekstern veiledning fra næringa. Vi ønsker absolutt å fortsette dette samarbeidet.

Rolf Erik Olsen – NTNU Sealab

– Jeg er programleder for det som heter Bihav. Det er en ny utdannelse hvor vi utdanner havbruksingeniører, med en stor tyngde på biologi, drift og vedlikehold..

Ida Johanne Jensen – Programleder for matvitenskap, teknologi og bærekraft

– Vi utdanner studenter som skal ha en verdikjedekompetanse – fra råstoff til ferdig produkt. Derfor er det veldig relevant for oss med samarbeid med næringa, for det er de som er «hands on» med kunnskap.

Arun Kamath – Førsteamanuensis ved bygg- og miljøteknikk, ved faggruppen marin teknikk

– Jeg jobber hovedsakelig med numerisk modellering, og har en egenutviklet programvare som er klar til bruk i virkelige problemstillinger som vi har på kysten. Stort sett jobber vi med strømforhold, strukturer i havet, hvordan de beveger seg når de er fortøyd, og sirkulasjon i landbaserte anlegg.

Trygve Eikvik – Energi og prosessteknikk

– Vi jobber mot prosessering av forskjellige råvarer, enten det gjelder kjøling, frysing, tinging eller tørking. Vi underviser også i kuldeteknikk, og vi har et fag som heter bærekraftig matprosessering. Vi fokuserer for øyeblikket på hvordan vi prosesserer og håndterer for eksempel restråvarer fra fiskeriindustrien.

Arnt Myrheim-Holm – Havromsoperasjoner og byggteknikk.

– Vi driver med utdanning av operasjonell side – de som drifter og fører fartøyene.

Kristofer Paso – Industriell kjemi og bioteknologi

– Vi er interessert i plast i havet og plast i anleggsstrømninger. Det er meget viktig å få renset ut plast om man skal produsere fiskeprodukter eller andre bioprodukter. Vi er også opptatt av fiskenettet, og gjenbruk av disse.

Peter Schütz – Førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

– Kollegene mine og jeg jobber mest med kvantitativ modellering av beslutningsprosesser.

Bjørn Egil Asbjørnslett – Professor i marin prosjektering ved Institutt for marin teknikk

– Studentene våre jobber med enheter som er i havet – merder, merdesystemer, fôrflåter og fartøy. De gjør mange typer studier, blant annet innen drift, design, konstruksjoner og instrumentering.

Anna Olsen – Førsteamanuensis maskinteknikk og produksjon. Studieprogramleder for bachelor ingeniørfag maskin

– Vi har lang erfaring med å jobbe med havbruk, både innen oppdrett og foredling. Til våre studenter prøver vi å formidle hvilke muligheter som finnes i havbruksnæringa. Mange finner oppgaver selv, men jeg ønsker å formidle de kontaktene jeg har med næringa, slik at flere får muligheten.

Anita Romsdal – Maskinteknikk og produksjon

– Vi jobber mye med produksjonsledelse, logistikk og verdikjeder. Vi jobber mye inn mot mat, men da mot grønn sektor. Men vi ser at den kompetansen våre studenter har også kan brukes inn mot havbruk. Vi ønsker at studentene stort sett jobber med case, og at studentene får dra ut å identifisere og analysere problemstillingene, og dermed bruke det de har lært til å utvikle nye og nyttige løsninger.

Roald Lilletvedt – Materialteknologi

– Vi kan tilby flinke studenter innen materialtesting, materialnedbryting, korrosjon og kjemisk- og mikrobiologisk analyse. Vi er interesserte i bacheloroppgaver og kan også formidle kontakt videre og kjøre masteroppgaver.

Morten Omholt Alver – Teknisk kybernetikk

– Hos oss lærer studentene i hovedsak om det å observere, overvåke og styre prosesser. Det jobbes mot alle slags næringer. For havbruk er det for eksempel det med måleteknikk – det å bruke maskinsyn og andre typer målinger til å observere det som foregår i prosessene. Matematisk modellering er et verktøy vi bruker mye – for eksempel det å modellere vekst eller fôringsprosessen. Vi har også ganske stor aktivitet på marin robotikk, enheter som kan observere eller gjøre operasjoner under vann. Vi har over lang tid hatt samarbeid med næringa.

Roy Johnsen – Professor ved institutt for maskinteknikk og produksjon

– Jeg jobber innen vedlikehold, og spesielt rettet mot korrosjon. Vi ser at korrosjon er et stort problem i oppdrettsnæringen. Vi skal kjøre en masteroppgave på dette, og vi har fått en student også. Vi har derfor som mål å komme i kontakt med bedrifter som har problemer, og som ser et behov for å prøve å bli litt bedre på dette med materialvalg.

Julia Bondeli – Institutt for internasjonal forretningsdrift

– Interessert i alt som har med handel og forretninger å gjøre – spesielt internasjonalt. Vi er interessert i at våre studenter skal komme tettere på næringslivet.

Les mer om oppgavesamarbeid her.