04/05/2023

Flere aktuelle utlysninger for klyngas partnere

Teknologi for utnyttelse av hode og rygger i fiskefartøy,  og uttesting av aktuelle nye fôrråvarer med kommersielt potensial. Dette er bare to av flere utlysninger som er svært aktuelle for NCE Aquatech Clusters partnere.

FHF, Forskningsrådet og Regionale forskningsfond Trøndelag har alle spennende prosjektutlysninger med søknadsfrist i mai og juni. I tillegg er det muligheter for prosjekter hos Innovasjon Norge og i EU.

Her er en oversikt over aktuelle prosjekter.

 

Utlysninger fra FHF

Teknologi for utnyttelse av hode og rygger i fiskefartøy

 • Søknadsfrist: 9. mai
 • Støttegrense: Inntil 7 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

Ny kunnskap om smittespredning og overvåkingstiltak for ILA og PD

 • Søknadsfrist: 13. juni
 • Støttegrense: Inntil 20 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

Produksjonsbetingelser for best mulig organutvikling i tidlig livsfase for laks og regnbueørret

 • Søknadsfrist: 20. juni
 • Støttegrense: Inntil 40 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

Uttesting av aktuelle nye fôrråvarer med kommersielt potensial

 • Søknadsfrist: 22. juni
 • Støttegrense: Inntil 20 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

 

Utlysninger fra Forskningsrådet

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2023

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

 • Søknadsfrist 7. juni
 • Støttegrense: Minimum 2 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

 

Utlysninger Regionale forskningsfond Trøndelag

Regionalt innovasjonsprosjekt i kommunal sektor 2023

 • Søknadsfrist 31. mai
 • Støttegrenser: 1 – 1,5 millioner kroner.
 • Les mer om utlysningen her

 Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Søknadsgrenser: 1 – 1,5 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

 DistriktForsk Forprosjekt

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Støttegrense: 1 – 1,5 millioner kroner
 • Les mer om utlysningen her

Regional kvalifiseringsstøtte 2023

 • Søknadsfrist: Løpende
 • Støttegrense: 200 000 – 500 000 kroner
 • Les mer om utlysningen her

 

Innovasjon Norge og EU

NCE Aquatech Cluster er i tett dialog med Innovasjon Norge, og vi oppfordrer derfor klyngepartnere som har prosjektideer til å ta kontakt med oss.

Klynga har også god oversikt over aktuelle EU-prosjekter. Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et EU-prosjekt, eller vil vite mer om hvilke muligheter som finnes i EU.

Har du spørsmål om prosjektsøknader knyttet til utlysingene fra FHF, Forskningsrådet eller Regionale forskningsfond Trøndelag, ta kontakt for å få veiledning eller hjelp til å finne relevante prosjektpartnere.

Kontaktinformasjon:  Kari Thyholt | kari@fi-nor.no | Tlf: 916 24 120