Fokusområde:

Innovasjon

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 legge til rette for samarbeid for teknologi- og løsningsutvikling for bærekraftig vekst innenfor akvakultur. Klyngen skal løfte ambisjoner som kun kan realiseres gjennom samarbeid med andre og bidra til utvikling av ny kunnskap, dokumentasjon og teknologi.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor innovasjon

Prosjekt
PRESAL
PRESAL – Presisjon i antall laks. God kontroll over antall individer i produksjonsenheten er viktig for optimalisering av produksjonen, rømmingssikkerhet, rapportering til myndigheter og logistikk knyttet til salg og marked. I produksjonssyklusen kan det skje feiltelling ved mange arbeidsoperasjoner. PRESAL vil fremme muligheten for nøyaktig telling ved å dokumentere og formidle sentrale feilkilder.
  • Innovasjon 
Prosjekt
DEVELOP
DEVELOP – Development licenses as a driver for innovation in fish farming Effects on technology, industry and regulation. Virkningene av utviklingstillatelser som en strategi for innovasjon i havbruksnæringen.
  • Innovasjon 

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner