Fokusområde:

Materialbruk

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 legge til rette for kunnskapsutvikling, dokumentasjon og utvikling av ny teknologi som bidrar til økt materialeffektivitet i norsk havbruksnæring. Klyngen skal formidle kunnskap og dokumentasjon som kan bidra til å øke etterspørselen etter resirkulerte materialer og slik bidra til økt sirkulærøkonomisk utvikling.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor materialbruk

Prosjekt
POCOplast  
POCOplast – Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture – skal utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene innen sirkulær økonomi kan anvendes med sikte på en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruk.
  • Materialbruk

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner