04/12/2023

Fra «missing link» til klynge

Workshops, en kartleggingsstudie av råstoff, og flere forskningsprosjekt. Dette er bare noe av det som har kommet ut av Bioverdi-prosjektet. Men visste du at Bioverdi også er fødestedet for Agritech Cluster?

Våren 2022 gikk startskuddet for Agritech Cluster. I dag har klynga over 60 medlemmer og er i full sving.

– Etableringen av Agritech Cluster har gått veldig fort, og oppslutningen rundt klynga viser at det var et stort behov for ei slik klynge.

Det sier Åslaug Hennissen, klyngeleder i Agritech.

Klynga skal bidra til å styrke norsk jordbruksproduksjon gjennom utvikling og bruk av ny teknologi i bærekraftige løsninger gjennom hele jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Noe som manglet

Året før etableringen av Agritech, startet arbeidet med Bioverdi-prosjektet. Bioverdi er et tverrsektorielt treårig samarbeidsprosjekt mellom hav-, jord- og skognæringene i Trøndelag. Prosjektet har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene.

– SINTEF gjorde en kartleggingsstudie som viste at WoodWorks! Cluster og NCE Aquatech Cluster hadde gjort en god jobb for næringa, men det manglet noe tilsvarende for jord, forteller Hennissen.

I arbeidet med etableringen av Bioverdi-prosjektet, var derfor WoodWorks! Og NCE Aquatech naturlige parter i prosjektet.

– For å sikre jordbrukssiden i prosjektet, ble Trøndelag Bondelag invitert inn da det skulle søkes om midler til Bioverdi, forteller Hennissen.

– I denne prosessen så Bondelaget at det var en «missing link» i Bioverdi-prosjektet. Bondelaget tok med seg bøndenes perspektiv, men det var fortsatt ingen som representerte teknologien i jordbruket. Derfor tok Bondelaget til orde for å etablere ei ny klynge, forteller Hennissen.

Etter dette rullet ballen fort.

– Det var mange som engasjerte seg for å få på plass Agritech Cluster, deriblant Trøndelag Bondelag, Møre og Romsdal Bondelag, Midtnorsk Landbruksråd, Bonde- og småbrukarlaget, Oi! Trøndersk mat og drikke og Fremtidens Industri.

Med finansiering fra Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune, ble Agritech Cluster en realitet.

Sterk bidragsyter

Agritech Cluster har på kort tid gått fra å være en «missing link», til å bli prosjektleder og en viktig del av Bioverdi-prosjektet.

– I Bioverdi er Agritech prosjektleder for jord-delen. Klynga har bidratt inn i prosjektets arbeid på områder som slam og emballasje, og hatt hovedansvaret for temaet akvaponi. Klynga har 60 medlemsbedrifter, og har derfor hatt mulighet til å plukke med oss relevante bedrifter inn i prosjektet, sier Hennissen.

– Det er ingen tvil om at Bioverdi har vært avgjørende for etableringen av Agritech, og at det gikk så raskt som det gjorde. Samtidig har Agritech bidratt tungt inn i Bioverdi, og vært en likeverdig part – til tross for klyngas unge alder, legger Hennissen til.