Gjentar kurs i praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Høsten 2022 ble etter- og videreutdanningskurset praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen gjennomført for første gang. Etter gode resultater gjennomføres kurset på nytt høsten 2023.

Søknadsfrist 15. september.

I akvakulturnæringen blir det hele tiden gjennomført store og små prosjekter. Skal en i gang med et prosjekt, gjelder det å vite hva man holder på med.

– Å ta feil valg i et prosjekt, kan få store konsekvenser. Det kan bli tidkrevende, man kan få store forsinkelser, og det kan bli dyrt om man ikke gjør ting i riktig rekkefølge.

Det sier Agnar Johansen. Han er kursansvarlig for etter- og videreutdanningskurset. Han har mange års erfaring fra prosjekter innen alt fra IT, vei, skoler, barnehager og store offentlig bygg som for eksempel nytt nasjonalmuseum, mfl. Han vet dermed hva han snakker om.

– Prosjektledelse handler om å skape verdier, få folk til å jobbe sammen, og å levere noe som virker, sier Johansen.

Etter ønske fra akvakulturnæringen selv, ble etter- og videreutdanningskurset i praktisk prosjektledelse opprettet i 2022. Nå er NTNU og Johansen klar for en ny runde med kurset.

Relevant innhold

– En av forutsetningene for kurset var at det skulle være praksisnært. I forkant av kurset dro vi som er kursansvarlige på studietur til forskjellige havbruks aktører på Hitra. Det ble også gjennomførte intervjuer og en kartlegging av bransjens prosjekttyper og modenhet. Det lærte vi nye av, og det var både nødvendig og bra for å få til et skikkelig kurs, forteller Johansen.

Også før dette kurset vil han gjennomføre en ny studietur.

– Da vi gjennomførte kurset i høst fikk vi bekreftet at deltagerne opplevde innholdet som relevant og at de greide å følge med på innholdet. For å sørge for at vi klarer dette også i år, kommer vi til å dra på en ny studietur i forkant av kurset. Det er alltid noe nytt å lære, og akvakulturnæringen er en svært variert bransje med mange ulike anlegg, sier Johansen.

Et kurs som passer mange

– Deltagerne som deltok på kurset i høst, hadde ganske forskjellig bakgrunn. Det var forskere, folk fra tilsynsmyndigheter, noen som jobbet på anlegg, og en gründer som skulle utvikle et nytt konsept, forteller Johansen.

At deltagerne hadde forskjellig bakgrunn, viste seg raskt å bare være en fordel.

– Det førte til at vi fikk brede og gode faglige diskusjoner og mange perspektiver, sier Johansen.

– Jeg håper vi derfor også i år får en gruppe med folk som har forskjellig tilknytning til akvakultur. Bransjen er mangslungen, og kurset passer derfor for de fleste som direkte eller indirekte jobber innen akvakultur, sier Johansen.

Etter- og videreutdanningskurset er samlingsbasert. Høsten 2023 vil første samling gå over to dager i uke 36, og andre samling over to dager i uke 45.

– Første runde med kurset bekreftet at den samlingsbaserte formen passer godt. Det å ta kurs når du er i full jobb er krevende. Ved å sette av to hele dager i slengen får d mulighet til å konsentrere deg skikkelig når du først er i gang, sier Johansen.

Praktisk informasjon om kurset

Obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2023:

  • Første samling: 6.-7. november
  • Andre samling: 22.-23. januar

Begge samlingene starter klokken 09:30 første dag og avsluttes klokken 15:30 siste dag.

Opptakskrav:

For å delta på kurset må deltageren i utgangspunktet ha bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og

minimum to års relevant arbeidserfaring.

Dersom det er ledige plasser, åpnes det for at personer som ikke fyller disse kravene kan delta på kurset. Deltageren vil da ikke ha anledning til å ta eksamen, men vil få utdelt et kursbevis (etter at øvinger er godkjente). 

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere. Frist for innlevering kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente øvingsoppgaver.

Pris: 24 000,-

  • I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
  • Pensumlitteratur – Praktisk Prosjektledelse fra Ide til gevinst 3 utgave.

Annen informasjon:

Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter “først-til-mølla” prinsippet. Det kreves minimum 20 antall deltakere for at kurset skal gjennomføres.

Les mer om kurset her.