03/10/2022

Gode muligheter for norske bedrifter i utlandet

Det finnes flere programmer og ordninger spesielt rettet mot eksport av norsk havbruksindustri. Under en workshop ble noen av disse ordningene presentert, og erfaringer delt.

Global Growth er Innovasjon Norges eksportprogram, hvor hensikten er å bidra til at norske bedrifter skal lykkes i nye markeder, eller øke salget i markeder der de allerede er posisjonert.

Under Global Growth-paraplyen har det vært egne program for akvakultur i  blant annet Canada og Skottland.

– Global Growth Skottland ble startet i mars 2020. Vi vet jo alle hva som skjedde i mars 2020, men til tross for pandemien klarte vi å gjennomføre.

Det fortalte Tom-Ivar Bern i Innovasjon Norge under workshopen.

– Gjennom Global Growth Skottland fikk vi med oss en del råd og erfaringer. Det er for eksempel vanskelig å få innpass i et marked uten å kjenne de rette folka, sa Bern.

Gjennom Global Groth jobber Innovasjon Norge aktivt med å finne de riktige bindeleddene for bedriftene.

– Etter at programmet var gjennomført, var markedsstatusen at et av selskapene som var med hadde fått på plass en avtale, et selskap fikk introdusert datterselskapet sitt, og to bedrifter fikk i gang samtaler med lokale bedrifter, fortalte Bern.

 

Verdens fjerde største lakseproduserende land

I tillegg til Skottland, har det også vært et Global Growth-program innen akvakultur for Canada.

– I Canada produseres det rundt 170 000 tonn laks, og Canada er dermed verdens fjerde største lakseproduserende land, sa Bern.

Det meste av laksen som produseres i Canada, blir eksportert til USA.

– Det er mange gode grunner til at norske bedrifter bør være interessert i Canada. I mange områder i Canada er det for eksempel stor allmenn og politisk støtte for industrien. Det er også stor interesse for at industrien skal vokse.

– I tillegg er lokale selskaper stadig på utkikk etter samarbeidspartnere og underleverandører, la Bern til.

Global Growth Canada ble gjennomført i 2022. I løpet av året har det blant annet vært arrangert kikck-off i Norge, to markedsbesøk i Canada, og deltakelse på konferansene Cold Harvest i St. John’s og World Aquaculture Society 2022 Conference.

– Vi er godt fornøyde med resultatene etter besøkene i Canada. Tre bedrifter fikk på plass intensjonsavtaler, to bedrifter fikk forhandleravtaler, en bedrift fikk etablert et datterselskap, og en bedrift fikk forlenget den eksisterende kontrakten sin, sa Bern.

 

Relevante og viktige møter

En bedrift som har bred og god erfaring med Global Growth, både i Canada, Skottland og Chile, er Flatsetsund Engineering.

– Vi ble med i disse Global Growth-programmene for å bli kjent med markedene.

Det fortalte Lars Georg Backer, daglig leder i Flatsetsund Engineering.

– For små og mellomstore bedrifter er det ikke alltid lett å få møtt de riktige folkene. Det får Innovasjon Norge, og det er veldig nyttig for oss. Vi har virkelig fått relevante og viktige møter gjennom Global Growth, fortalte Backer.

Gjennom programmet fikk bedriftene som var med mulighet til å pitche for Canadiske bedrifter.

– Vi fikk opplæring av Innovasjon Norge om hvordan man presenterer seg og pitcher på best mulig måte. Vår erfaring er at det å få muligheten til å vise seg fram på denne måten, er svært verdifullt, sa Backer.

I tillegg til å muligheten til å knytte kontakter med potensielle kunder og samarbeidspartnere i utlandet, kommer de norske bedriftene tettere på hverandre gjennom Global Growth.

– Vi som har vært med på disse turene har blitt et lite nettverk som har nytte av hverandre, sa Backer, før han spurte:

– Så hva oppnådde vi med Global Growth?

– Vi har fått kontakt med mange relevante aktører, og vi har fått kontrakter med flere av markedene. I tillegg har vi fått et nettverk og gode kolleger i Norge og Innovasjon Norge, som det er lett å ringe til.

 

Lån og garantier

Finansiering kan være en problemstilling mange støter på når det kommer til eksport. Men det finnet muligheter.

– Eksfin er en statlig etat som ble etablert i 2021. Vi tilbyr lån og garantier i forbindelse med eksportkontrakter og eksportrelaterte prosjekter.

Det sa Atle Bjørkheim, senior kundeansvarlig – fiskeri og havbruk i Eksfin.

Det er i hovedsak tre finansieringsbehov som Eksfin kan dekke:

 • Arbeidskapital – økt likviditet i produksjonsfasen.
  • Banken kan låne deg mer arbeidskapital hvis Eksfin garanterer for lånet.
  • Garantitilbudet gjelder både for eksportører og underleverandører i eksportverdikjeden.
  • Foreløpig må lånet benyttes til å produsere konkrete kontrakter (produksjons-/prosjektlån), men Eksfin jobber med å kunne tilby garantier for generelle kassekreditter
  • Det er bedriftens bank som må søke Eksfin om garanti.
 • Investeringskapital – for vekst og omstilling.
  • Eksfin kan garantere for både låne- og leasing-finansiering av anleggsmidler som skal benyttes i Norge.
  • Investeringen kan være hos eksportører eller underleverandører i eksportverdikjeden.
  • Det er bank/leasingselskap som må søke Eksfin om garanti
  • Nyhet: Det er vedtatt at Eksfin også skal kunne yte lån til anleggsinvesteringer, og det jobbes nå med å etablere regelverk for dette
 • Nye kontrakter – garantier og finansiering til kjøper.
  • Situasjoner hvor din kunde krever garanti fra din bank.
   • Sikre forskuddsbetalinger.
   • Sikre gjennomføring av kontrakt.
   • Sikre warrantyperiode.
  • Banken kan lettere stille garantien for deg – hvis banken selv får garanti fra Eksfin.
  • Garantitilbudet gjelder både for eksportører og underleverandører i eksportverdikjeden.
  • Det er banken din som må søke Eksfin om garanti.

Les mer om Eksfin her.

 

– Det er mange muligheter i Europa

En annen mulighet for norske bedrifter å få innpass i det utenlandske markedet, er gjennom EU-prosjekter. Linda Hald er EU-rådgiver i Fremtidens Industri og fortalte om Horisont Europa.

– Man kan spørre seg hvorfor norske bedrifter bør delta i EU-prosjekter. Svaret er at det er flere gode grunner, sa Hald.

– I EU-prosjekter er støttesatsen høy, mellom 60 – 100 prosent støttegrad. Gjennom EU-prosjekter får man tilgang til teknologi, infrastruktur og talenter. Man får internasjonal eksponering, og man bygger nettverk. I tillegg får man et kvalitetsstempel fra EU, og muligheten til å være med å påvirke fremtidig politikk og strategier, for å nevne noe, sa Hald.

I desember kommer det nye utlysninger for EU-prosjekter de neste to årene.

– Her vil det være prosjekter som passer for havbruksaktører, så det er bare å følge med. Søknadsfristen for disse EU-prosjektene er allerede i mars, sa Hald.

– EU-prosjekter kan virke uoverkommelige, men det er de ikke. I Fremtidens Industri er vi to EU-rådgivere som kan bistå bedrifter som ønsker å søke på EU-prosjekter, sa Hald.