04/04/2024

Havbruksaktører møtte politikere i Oslo

Skal hele næringen utvikles, må også leverandørleddet ivaretas. Det var arrangørenes budskap til politikerne, når de sammen med leverandørindustrien samlet seg i Oslo denne uka.

Det sies at laks fra Norge, er Sveriges svar på Ikea. Svært få er derimot klar over at de som produserer alt utstyret som brukes i havbruksnæringen, er helt i verdenseliten. Sjømat Norge ønsker at flere bør få vite mer om hvem leverandørene til Norges nest største eksportnæring er, og inviterte derfor leverandørindustrien og politikere til dialog.

 

 – Sjømatnæringen hadde aldri eksistert uten en driftig leverandørnæring.

– I dag fikk vi fortalt politikerne at en trenger insentivordninger for å skape mer aktivitet. Skal hele næringen utvikles, må også leverandørleddet ivaretas, forteller Øyvind André Haram og Ole Fretheim fra Sjømat Norge.

Gode innlegg, og ikke minst – en hyggelig lovnad fra Høyres Olve Grotle, Venstres Alfred Bjørlo og MDGs Rasmus Hansson om at miljøfleksibilitet legges frem for Stortinget i statsbudsjettet til høsten.

Arbeiderpartiets Even Tronstad Sagebakken lovet at regjeringen skulle komme med regelverk for landbasert og settefisk tidlig i høst.

 

Leverandørene som muskel for verdiskaping og endring

Trude Olafsen, bærekraftsansvarlig i AKVA group, orienterte om utviklingen i ulike deler av leverandørnæringen:

– Jeg synes det ble et bra møte og vi trenger gode arenaer som dette der næring og politikere møtes, sier hun etter møtet.

 

Og viktigheten av politiske insentiver for å skape mer aktivitet, er et budskap klyngen så visst skal fortsette å løfte fram, sammen med Sjømat Norge, Sintef Ocean, NCE Aquaculture, Stiim Aqua Cluster og NCE Seafood Innovation.