31/01/2024

Lakserømming må sees i sammenheng med andre faktorer

Det er summen av faktorer som påvirker villaksen i elvene som betyr noe, ikke enkeltfaktorer som for eksempel lakserømming.

Basert på tilgjengelig forskning og kunnskap har seniorforsker ved Nofima, Marie Lillehammer, blant annet tatt for seg omfang av innkryssing av rømt oppdrettslaks i norsk villaks og effekten av dette.

—Det er ingen ting som viser at en liten grad av innblanding av rømt oppdrettslaks har en bestandsregulerende effekt i elvene, sa Lillehammer under NCE Aquatech og Sjømat Norges årskonferanse.

Hun peker på at debatten må flyttes fra «hva er problemet» til «hva er summen av problemene». —Bestandsregulerende faktorer bør summeres, ikke rangeres, er hennes anbefaling, ettersom elvene blir utsatt for en rekke faktorer som kan påvirke villaksen.

I praksis måles oppdrettslaksens påvirkning på villaksen gjennom kartlegging av omfanget av innblanding, og gjennom effekt som endring av fisken.

 

Rapporten «Omfang og effect av innkryssing av rømt oppdrettslaks i norsk villaks. Kommentarer til kapittel 6 i VRL rapport 17, 2022» finner du her.