26/06/2024

Leverandørbedrifter på markedsbesøk og workshop i Sør-Korea

Den sørkoreanske regjeringen har sammen med landets havbruksaktører satt som mål å industrialisere fiskeoppdrett. Utviklingen skjer raskt, og den er godt synlig. Eksportpotensialet for norske løsninger er stort, opplever bedriftene som var med oss til Asia.

Sammen med Stiim Aqua Cluster og flere norske leverandørbedrifter, deltok klyngen nylig i Innovasjon Norges Global Growth program, hvor turen denne gang gikk til Sør-Korea. Deling av kompetanse og erfaringer med koreanske aktører opplevedes som svært nyttig:

– Viktig døråpner, sier Michael Vadseth, salgssjef i Normex. Gjennom seminarer og workshops, fasilitert av Innovasjon Norge og NCE Aquatech Cluster, har Normex og andre norske selskaper her fått gode arenaer for å presentere løsninger til et bredt lag av viktige aktører i Koreas satsing på akvakultur.

– Å styrke bånd mellom norske og koreanske aktører, vil samtidig bidra til å fremme bærekraftige løsninger på tvers av landegrenser, forteller Morten Andersen fra klyngen.

 

Deling av kunnskap og erfaringer mellom norske og koreanske bedrifter

Sammen med vår koreanske partner, K-Rasai – en koreansk havbruksklynge, arrangerte vi seminar med temaet bærekraftig akvakultur, og her med et spesielt fokus på fiskevelferd. Godt over hundre aktører deltok for å diskutere innovative teknologiløsninger og de nyeste metodene for sikring av god fiskevelferd.

Gjennom ulike workshops fikk norske leverandørbedrifter presentert sine produktløsninger til koreanske oppdrettsaktører. Verdifulle kontakter ble etablert, når spesifikke behov og tilpasninger av norske teknologier til det koreanske markedet ble diskutert.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive. Flere av de norske bedriftene har allerede begynt å følge opp kontaktene de etablerte under turen, noe som tyder på et stort potensial for videre samarbeid og eksportmuligheter, forteller Morten Andersen.

 

Interesse for å ta i bruk norsk teknologi og løsninger

Vi besøkte også en koreansk seabream-oppdretter, noe som åpnet for konkrete samtaler om mulige partnerskap og tilpasninger av norske teknologier til koreanske forhold.

– For Normex sin del har programmet vært avgjørende for å få oversikt over markedet og knytte kontakter. Det ledet også til en samarbeidsavtale med AquaPro for det koreanske markedet, forteller en fornøyd Michael Vadseth.

 

Og for den som ønsker mer informasjon rundt muligheter for oppdrettsteknologi i Sør-Korea, kan Morten Andersen kontaktes for informasjon og veiledning.