25/10/2021

Mye å hente på samarbeid

Ingeranne Nakstad Scaleaq

Tett kontakt med utdannings- og forskningsinstitusjoner er en prioritet for Martin Søreide i ScaleAQ. Det har gitt uttelling for Ingeranne Nakstad og ScaleAQ.

Skrevet av Eva H. Murvold, NTNU Oceans – for Brohode Havbruk 2050.

– Jeg hørte om Aqualine første gang da jeg gikk i tredje klasse på marinteknikk ved NTNU. Da holdt Martin en presentasjon for oss på Tyholt. Det var superengasjerende, og lå i bakhodet da jeg begynte å søke jobber, forteller Ingeranne Nakstad.

Må være rom for de unge i havbruk

Martin Søreide er teknisk direktør for Marine Engineering hos ScaleAQ. Helt siden han kom til havbruksselskapet i 2014, har han vært opptatt av at selskapet må være aktive opp mot studenter og forskning.

– Det har vært et mantra for meg siden jeg begynte her. Dette er en kjempespennende næring, og jeg er opptatt av at det skal være rom for utvikling for unge her. Derfor har jeg forelest ved Marin Teknikk ved NTNU siden jeg begynte i ScaleAQ. Dels fordi jeg er fryktelig faglig interessert selv, og dels fordi jeg synes det er artig å jobbe med studenter, forteller han.

Martins engasjement for gode forbindelser mellom akademia og næring har i tillegg ført han inn i Brohode Havbruk, hvor han er en del av styringsgruppen. Dette er NTNUs program som stimulerer til samspill mellom næringsliv, videregående skole, universitet og offentlig forvaltning.

Fikk jobben!

Siden det første møtet mellom Martin og Ingeranne, er Aqualine blitt ScaleAQ, og Ingeranne er ferdig utdannet sivilingeniør i marin teknikk.
I fjor vår landet hun stillingen hun hadde tenkt på i flere år – som marin ingeniør i avdeling for Fortøyningsanalyser i nettopp ScaleAQ.

– Det er en brå overgang fra skole til jobb. Jeg gikk fra å løse eksamensoppgaver til å regne på ting som havner i sjøen uka etter. Og det kan være på steder som Canada eller i Russland. Det synes jeg er veldig morsomt, forteller Ingeranne.

Byr på mange muligheter

Havbruksselskapet med hovedbase i Trondheim har siden lanseringen av sin første flytekrage i 1980 har en eventyrlig vekst. I dag har selskapet 900 ansatte, fordelt på 27 kontor i elleve land.
Størrelsen og bredden i type virksomhet gir muligheter for variasjon i oppgaver for ansatte, poengterer Martin. For Ingeranne var det viktig å få en start på sin karriere i en bedrift som kan gi henne mulighetene hun ønsker og trenger i oppstarten.

– Jeg valgte ScaleAQ på grunn av kompetansen som finnes her. Det er her jeg kommer til å lære mest, sier hun.

Blir stolt

Etter snart ti år med NTNU Brohode Havbruk, erfarer teknisk direktør for Marine Engineering i ScaleAQ at Brohode-arbeidet gir resultater.

– Jeg blir litt stolt! På få år har havbruk gått fra å være en binæring til en retning flere og flere ønsker. Her hos oss har vi stor pågang fra studenter som ønsker å skrive diplomoppgaver hos oss, og studenter som ønsker sommerjobb. Og kunnskapen om havbruk har økt betraktelig blant studenter, forteller Martin.
Ingeranne påpeker at selv om man ikke har hatt havbruksfag i løpet av studiene, behøver ikke det være et hinder for å ikke kunne jobbe innen næringen.

– Jeg hadde rene hydrodynamikk-fag. Ikke et eneste havbruksfag. Grunnverktøyene er de samme. Kan du hovedprinsippene i det som foregår offshore, så er du godt rusta til å løse mange problemer på sjøen, sier hun.

Engasjement viktigst

For Martin Søreide og ScaleAQ er det naturlig nok et poeng å sikre seg oppdatert kunnskap og holde seg konkurransedyktig i sitt marked. Til det trengs det ikke bare de beste hodene, mener han.
– Det aller viktigste er riktig innstilling – man må være gira på å jobbe her. Hele jobben er ikke å sitte å kverne tall og sånt. Man må være et sosialt menneske i tillegg. Her jobber man i grupper og man møter kunder, sier han.

Etter et drøyt år i ScaleAQ er Ingeranne enig.

– Det er et såpass tungt teknisk arbeid jeg sitter med. Det gjør det veldig mye morsommere om man faktisk er interessert i det man jobber med. Om man ser kun tallmaterialet kan det bli ganske tørt. Men her er vi så tett på å realisere det vi jobber med. Det gjør det veldig mye morsommere, sier hun.

Ansvar i bransjen

Det er en stund siden Martin Søreide selv var nyutdannet. Han har likevel ikke glemt opplevelsen av å være en fersking i startgropen til arbeidslivet.
Det er en annen viktig årsak til at han prioriterer tid i Brohode og NTNU og annen forskning.
– Alle har vært nyutdannet engang. Det er ikke så helt enkelt. Jeg mener det er opp til bedrifter i bransjen å gi de en mulighet, understreker han.
Når Brohodekonferansen avholdes på Frøya denne uka, vil derfor ScaleAQ være til stede med mange av sine ansatte.