NCE Aquatech Cluster

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger. Klyngen har over 100 virksomheter, og 80 prosent av disse er fra leverandørsiden. En rekke produsenter forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er også sentrale aktører i klyngen.

Klyngen er en del av Norwegian Innovation Cluster programmet. NCE Aquatech Clusters fokus er teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Klyngens hovedmål er derfor å styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.

For å nå hovedmålet skal klyngen jobbe med:

  • Samarbeid om utvikling av teknologi og løsninger som muliggjør en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon.
  • Forsterke klyngens felles ressurs- og kompetansebase.
  • Stimulere til økt internasjonal etterspørsel gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter.
  • Stimulere til klyngens entreprenørskap og kapitalmiljø.

Styringsgruppe

Styringsgruppen i NCE Aquatech Cluster består av erfarne aktører fra små og store leverandører, sluttbrukere, FoU og utdanningssystem, og har betydelig ekspertise innen akvakultur og klyngeledelse.

Styreleder: Karl Almås, SINTEF Ocean | Styremedlem: Torstein Rønning – Fiizk

Styremedlem: Hanne Digre – ScaleAQ | Styremedlem: Trina Galloway – AquaGen

Styremedlem: Arne Guttvik – SalMar | Styremedlem: Lisbeth Plassen – Naviaq

Styremedlem: Klaus Hoseth – Stranda Prolog | Styremedlem: Torry Moe – Salmonor

Varamedlem: Yngvar Olsen – NTNU | Varamedlem: Asbjørn Husby – Xylem