06/05/2022

Bli med på kurs i praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Hvor lang tid vil prosjektet ta? Hvor mye vil det koste? Hva er fallgruvene? En god prosjektleder er svært viktig for planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Derfor gjennomfører NTNU i september et eget etter- og videreutdanningskurs i praktisk prosjektledelse – spesialtilpasset akvakulturnæringen.

Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer:

 • Prosjektet som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjekter
 • Anskaffelser og kontrakter
 • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet
 • Målgruppen for emnet er prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen.

Søknadsfrist er 14. august 2022.

Læringsutbytte

Dette er et spesialtilpasset emne som vil gi en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur. Etter å ha gjennomført og bestått emnet, skal studenten kunne:

 • Identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
 • Gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
 • Beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
 • Kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering
 • Identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/risk management-prosess.
 • Beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
 • Beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
 •  Beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Etter gjennomført kurs sitter studenten igjen med følgende ferdigheter og kompetanse:

 • Kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
 • Utarbeide en interessentanalyse.
 • Illustrere hvordan WBS kan etableres.
 • Beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess.
 • Sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
 • Løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
 • Bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prognoser.
 • Kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
 • Vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.
 • Analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
 • Vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
 • Erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar)

Praktisk informasjon

Obligatoriske fysiske samlinger i Trondheim høsten 2022:

 • Første samling: 6. – 7. september
 • Andre samling: 7. – 8. november

Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BM6100

Pris: 20000 kr. I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere. Frist for innlevering kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente øvingsoppgaver.

HER kan du lese mer om kurset, samt sende inn søknad.